maandag 6 april 2015

Vanuit welke dimensie leef jij? (tweelingzielen)

Een dimensie is geen tastbaar iets, je kunt het niet zien of bewijzen. Het is een staat van bewustzijn, dat je slechts kunt ervaren. Iedereen die op aarde leeft, ontwikkelt zich naar een hoger bewustzijn. Hoe meer we bewust worden van onszelf en alles om ons heen en daar naar leven, hoe sneller we ontwikkelen. Je ontwikkelt je in je eigen tempo, dus de een zal zich sneller en verder ontwikkelen dan de ander. Wat ik prima kan accepteren zolang het niet over mijn soulmates gaat. Die probeer ik op een of andere manier toch meer aan te sporen dan anderen. Ik herken er steeds meer in mijn omgeving en afgelopen zaterdag zat ik er met 3 aan tafel. Twee vrouwen die al een tijdje weten wie hun tweelingziel is en de derde heeft het net ontdekt.

We hebben gesproken over ons aandeel in het gehele proces en dat je ondanks je verlangen om samen te zijn met je tweelingziel niet voorbij mag gaan aan je eigen waarden. Met andere woorden genoegen neemt met wat er is ook al is dit niet wat je wilt. Hoe meer je voor jezelf gaat staan hoe meer je groeit en dichterbij je zielsverbinding komt, hoe rustiger het wordt.
 
De dimensies kun je vergelijken met de ontwikkeling en betekenis van de chakra’s. De eerste twee dimensies hebben te maken met de oerdriften, seksualiteit, het ik principe ofwel de eigen ruimte innemen en agressie. De primitieve mens leefde in de eerste en tweede dimensie. Daarna kwam de derde dimensie, die alles met macht en machteloosheid te maken heeft. Dit was de periode dat de mensen zich gingen organiseren in groepen. De vierde dimensie heeft te maken met het hart. De mens als gevoelsmens, intuïtie, het ontwikkelen van spiritualiteit, menselijke normen en waarden. De mens behandelen als een sociaal wezen en niet als product. Zoals dat vroeger tijdens de slavernij was. En in sommige bedrijven nog in mindere mate het geval is. In de huidige tijd zie je dat men daar tegen in opstand komt. Sowieso mensen die vanuit de vierde dimensie leven.
 
Wanneer men zich ontwikkelt naar een hogere trillingsfrequentie kan het lichaam, maar ook het verstand in eerste instantie protesteren tegen de verhoogde energie.Wat is nu de vijfde dimensie? Het klinkt raar, maar dat de mens nu dikker wordt heeft niet alleen met voeding te maken. Je kunt dikker worden, terwijl je een normaal en gezond eetpatroon hebt. Doordat je in de overgang naar de vijfde dimensie bent, gaat het lichaam protesteren tegen de hogere energie (trillingsfrequentie) en houdt je op aarde door zwaar te worden. Op een of andere manier is mijn lichaam zo nu en dan ook aan het protesteren want mijn lichaamsgewicht schommelt enorm. Het kan van de ene op de andere dag een paar kilo schelen. Onbewust is er nog een sturing actief die wat tegen gas geeft. Daar waar er nog controle uitgeoefend kan worden, door bijvoorbeeld ontlasting vast te houden. Ik ben er nog niet achter hoe ik dit anders kan doen. Ik luister naar mijn lichaam, naar wat het me probeert te vertellen en onderzoek wat het is wat me nog tegen houd.
 

De vijfde dimensie heeft met verbinding en met waarde te maken. De eigenwaarde, de waarde van de aarde, de waarde van je medemens. Ofwel de verbinding met je zelf en alles om je heen, niet alleen verbinding met mensen, maar echt alles dat op aarde bestaat. Door deze verbinding komt er ook een begrijpen, een weten dat alles is zoals het is. Het is geen acceptatie, maar een weten en dat is net even anders. Bij acceptatie verzet je je nog, er is nog geen begrijpen, slechts accepteren. Dat is al een hele goede stap in het verhoogde bewustzijn, deze hoort bij de vierde dimensie. Het kan zijn dat je nog in illusies leeft en de werkelijkheid moeilijk kan aanvaarden.
 
In de vijfde dimensie ziet men causale verbanden, ofwel heeft men een causaal bewustzijn. Causaal betekent eenheid, dus een eenheids bewustzijn. Men is te allen tijde gewetensvol en bijzonder sympathiek. Deze mensen hebben een zogenaamde helicopter-view. Zijn communicatief en expressief als ze iets vertellen. Nemen de verantwoordelijkheid voor de eigen persoonlijke behoeften. Ze weten dat iedereen verantwoordelijk is voor wat men doet, zegt en hoe men handelt. Zij zullen nimmer daar een ander de schuld van geven. Terwijl men er voor de ander is, is deze persoon er tegelijkertijd ook voor zichzelf.
 

De vijf zintuigen zijn sterk ontwikkeld en daar wordt ook mee gewerkt. Het helder- zien, -voelen, –horen, het afstemmen op, is niet meer iets bijzonders, maar wordt als vanzelfsprekend geïntegreerd in het dagelijks leven. Zonder te oordelen wordt elk mens in zijn of haar waarde gelaten, wordt elk wezen op aarde gekoesterd en gerespecteerd.
 
Wanneer men zich ontwikkelt naar een hogere trillingsfrequentie kan het lichaam, maar ook het verstand in eerste instantie protesteren tegen de verhoogde energie. Bij het gaan naar een hogere dimensie hoort het loslaten van oude, niet meer relevante en achterhaalde, denkwijzen. Er kan een gevoel ontstaan van de grip te verliezen over wat er gaande is in je leven of in de wereld.
Het lichaam kan reageren met minder energie hebben. Met allerlei lichamelijke problemen waarvan de medici zeggen: ‘We kunnen niets vinden.’ Het verstand kan radeloos zijn, chaotisch of niet meer weten hoe nu verder.
 

Het hevigst is dit bij de overgang van de derde naar de vierde dimensie. In de vierde dimensie kun je niet meer met macht werken. Of je tolereert geen macht meer en je kunt niets anders dan je uit je machteloze situatie te vechten. Je ziet dat nu gebeuren bij IS en andere groeperingen, die in opstand komen door oorlog te voeren en macht willen verkrijgen over anderen.
 

Wat is nu de zesde dimensie? Als men leeft vanuit de zesde dimensie, zijn sowieso de voorgaande vijf dimensies sterk ontwikkeld. In de zesde dimensie richt men zich ook op de onzichtbare energie. Energie die je niet ziet, maar wel waarneemt. Ofwel men neemt het onzichtbare waar. En daar bedoel ik geen spoken of entiteiten mee. Nee, het is leven vanuit de ziel, contact hebben met de eigen ziel en die van anderen. Op zielsniveau leven en tegelijkertijd met alles dat in de andere vijf dimensies aanwezig is. Weten dat er geen tijd en geen plaats bestaat. Dus niet geloven of accepteren, maar dit ook weten en ervaren.
 
De zevende dimensie gaat naar een nog hogere energie: het kosmisch bewustzijn. Dit zijn de ware leiders, zowel op geestelijk als aards niveau. Dit zijn de mensen die weten dat er geen grenzen bestaan. Niet in zichzelf of in anderen en in het hele Universum. Hij of zij kan goed bij zijn eigen informatie komen, een goed geaard persoon. Verbindt alle niveau’s van de mens, van alles, tot één geheel: fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. Het pure weten. Men geniet van aardse zaken, maar weet het materiële te relativeren. Men heeft contact met de kosmos, het Goddelijke. En straalt rust uit, hij of zij is zich bewust dat ieders bestaan zinvol is. Er is innerlijke vrede en het gevoel van heelzijn. Leven vanuit de zevende dimensie is geen gedachte hebben, slechts leegte en waarnemen. Het is volkomen in harmonie zijn met alles dat bestaat!
 
Leven vanuit een bepaalde dimensie betekent niet dat je altijd van daaruit handelt. Soms lopen de dimensies wat door elkaar. We blijven mensen die hier op aarde onze weg dienen te vinden en verantwoordelijk zijn voor onze eigen ontwikkeling. Zo kan het zijn, terwijl je vanuit de vierde dimensie leeft, dat je je plotseling bewust wordt met macht te werken (derde dimensie). Of dat je je totaal machteloos voelt (ook de derde dimensie). Het verschil tussen vanuit de derde dimensie leven of vanuit de vierde is, dat je het bij de vierde al snel bewust bent en verandert. Terwijl in de derde dimensie macht en/of machteloosheid blijft bestaan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten