maandag 12 januari 2015

Zijn wat je bent

Met de passage van de september equinox, gevolgd door een verduisterde volle maan, een zonsverduistering en een ongekende krachtige uitbarsting van verschillende grote zonnevlammen op rij, zijn wij in een nieuwe fase van ons ontwakingsproces terecht gekomen. In deze tijdspanne rondom de equinox en de volle maan, uitlopend tot nu, hebben velen onder ons een definitief kantelpunt bereikt. We werden in situaties geplaatst waardoor wij ons ten diepste van onze resterende onvrijheden bewust werden. Of het nu over geld, werk, huis, gezin, partner, relaties in welke vorm dan ook ging… de confrontatie en de gepaard gaande inzichten hierbij, brachten ons tot een duidelijke innerlijke bereidheid van overgave en loslaten.

De equinox van september was het markeringspunt op de aardse tijdslijn waarin wij uiteindelijk de kanteling in het Christusbewustzijn konden maken. In de daarop volgende maanden… tot de ontknoping van eind maart 2015 zijn wij bezig om onze innerlijke overgave, aan het Christusbewustzijn, in de materie… en ons dagdagelijks leven te integreren en te gaan leven. De laatste helft van oktober werd gekenmerkt door een ongekende zonneactiviteit. Al deze zonnevlammen gericht op de Aarde… zorgden ervoor dat wij volledig ondergedompeld werden in een tsunami van fotonen… of partikeltjes van eenheidslicht. Het zorgt ervoor dat wij in totale bereidheid van loslaten gaan en stoppen met voorwaarden te stellen aan het leven.

Onze lichamen zijn in staat om steeds meer licht op te nemen. De sluier wordt daardoor momenteel voelbaar dunner… de sluier tussen de schijnwerkelijkheid van ons grofstoffelijk lichaam en ons etherische lichtlichaam als eenheidswezen wat wij in wezen zijn. Onze focus wordt daardoor helder en krachtiger. Emotioneel gaan wij niet meer zo sterk op en neer… en als het gebeurt zullen wij veel sneller terug ons middelpunt hervinden. Afgelopen tijd en nog steeds konden we, zeer moe zijn, geradbraakt wakker worden en sterke lichamelijke signalen hebben gekregen… die ons hielpen om diepere inzichten over onszelf te verkrijgen. De diepe vermoeidheid heeft te maken met het aanpassen van het lichaam aan de hogere trillinglevels zodoende dat het ons hervonden ontwakende bewustzijn volledig kan gaan dragen in de tijdspanne die voor ons ligt. Het verkleurde ego is bereid om opzij te stappen en zich volledig over te geven aan de innerlijke leiding van het hart… aangestuurd door ons hoger zelf. Met andere woorden… het lichaam past zich aan om het Christusbewustzijn volledig te gaan integreren.

Na het grootse kantelpunt in tijd en ruimte van eind 2012 werden we in toenemende mate bewuster van onszelf en wat onze taak hier is. De afgelopen twee jaar zijn we steeds minder emotioneel geworden… zijn we minder in verkleuring gegaan… zijn we meer gefocust en in innerlijke overgave gegaan. Emotioneel zal het nu rustiger worden… onze innerlijke helderheid en afstemming zal steeds toenemen en ons leven zal daardoor gemakkelijker verlopen. Wij laten weerstand los en zijn in staat om niet langer voorwaarden aan het leven te stellen… om onze angsten en onzekerheden niet te hoeven voelen. Diep vermoeid van deze afbraak van het ego, zijn we op een punt aangekomen waarin niets meer werkt in het oude 3D speelveld. We zijn verworden tot waarnemers… niet langer deelnemers.

We bevinden ons momenteel tussen 3D en 5D in, we bevinden ons in de overgangszone. Of zoals op een vliegveld in de neutrale transitzone. We zijn net geland van een lange vlucht door zwaarbewolkt gebied met veel turbulentie en weinig helderheid en zicht… en staan nu klaar om in te checken voor een nieuwe vlucht door heldere en open hemelen. Die nieuwe reis die kan enkel geboekt worden vanuit totale overgave aan het hart… aan het innerlijke weten dat waar de vlucht ook heen gaat… ze je steeds zal brengen waar je diepste vervulling is. Je reist zonder bagage, zonder voorbereiding… je ware bewustzijn ‘rijst’ in je op… en je zult “ZIJN WAT JE BENT”. Je hoger zelf… je Christuszelf smelt samen met je lichaamsbewustzijn. Dat wat je nu nog je hoger zelf noemt zul je dan zelf belichamen… je bent terug opgenomen in het hoger weten. Maar we bevinden ons nu nog in de transitzone… die aanvoelt als een leegte waarin onze oude ik niet langer werkzaam is/kan zijn. We hebben deze tussenzone nodig om ons aan te passen… te acclimatiseren vooraleer wij kunnen inchecken voor het nieuwe speelveld van onvoorwaardelijk delen en leven Het innerlijke vertrouwen groeit nu. We dienen dit in alles te gaan leven en toe te passen in elk facet van ons leven.
Angst bestaat niet… het is een aanname… net zoals werk…huis…relatie…geld, onzekerheid een aanname is… een illusie is. Er bestaan geen verkeerde keuzes, er bestaan geen oordelen, goed, slecht en tekorten bestaan niet. Als je er voor kiest kun je ze ervaren… maar het is niet wat je echt bent. Dit is allemaal wat je dacht te zijn. Je weet intussen dat je dit allemaal niet bent. De moeilijkheid hierin voor jou is dat je niet door je omgeving gesteund wordt… eerder wordt in afgewezen… niet begrepen. Begrijp dat je dit voor jezelf geschapen hebt… je hebt het nodig om te kunnen ontwaken.

Wij hebben een kritisch punt bereikt in tijd en ruimte. Wat wij dachten dat eind 2012 zou gebeuren… is nu aan het gebeuren. Toen dachten wij dat de veranderingen ook duidelijk buiten ons waarneembaar zouden zijn. We dienden nog eerst ons eigen transformatieproces aan te gaan. Steeds meer mensen leven in verschillende stadia van ontwaken naast elkaar in dezelfde ruimte. Maar iedereen onder ons die een waarlijk verlangen heeft naar wakker worden… of nog zal ontdekken in zichzelf… zal volledig kunnen ontwaken aan de illusie van deze planeet. Op het level van de ziel heb je echter je eigen tempo hierin bepaald. Daarom ben je nu precies waar je bent. Alles loopt precies zoals bedoeld is om te zijn. Wees nederig… heb geduld en aanvaarding in de weg die je hebt gekozen. Niets is meer- of minderwaardig… alles is onvoorwaardelijk gelijkwaardig. Enkel je eigen innerlijke verkleuring kan je een gevoel van afgescheidenheid laten voelen. Waar je ook staat in je proces… wees trots op jezelf wat je al getransformeerd hebt. Ga niet vergelijken… vergelijken doe je vanuit onzekerheid en zorgt voor afgescheidenheid. Iedereen dient te onthechten aan zijn conditioneringen en onvrijheden… daarin zijn wij allen gelijkwaardig. Diegenen die voor jou lopen zijn daar doorheen gereisd waarmee jij nu aan het worstelen bent. Zij die achter jou lopen zijn aan het worstelen met zaken die jij al getransformeerd hebt. Elke uitdaging die jij voor jezelf meestert zorgt ervoor dat het voor diegenen die achter jou lopen, gemakkelijker zal zijn om te transformeren. Iedereen ontwaakt op zijn eigen tempo… en dit tempo is een les op zich.

Voor diegenen die helemaal vooraan in het ontwakingsproces lopen… zij die door ervaring, weten en/of herinneren hoe het nieuwe veld van onvoorwaardelijkheid is… en zal zijn. Beseffen hoe dramatisch het nieuwe speelveld met het oude 3D veld verschilt. Zij weten dat er geen afgescheidenheid zal bestaan. Alles zal als eenheid ervaren worden. Zij beseffen ook dat dit in de eerste plaats een innerlijke staat van ‘zijn’ is, levend in een uiterlijke 3D wereld in een chaotisch veranderingsproces. Zij worden momenteel geactiveerd in dit Christusbewustzijn. Het maakt dat zij momenteel deze innerlijke verschuiving in zichzelf voelen. Zij laten los en laten zich, zonder nog langer voorwaarden te stellen aan het leven, meevoeren… naar daar waar zij bedoeld zijn om te zijn.

En worden daardoor nog meer tot waarnemers. Zij hebben rust gevonden in zichzelf. De diepe wond van eenzaamheid en afgescheidenheid kan nog gevoeld worden… maar verkleurd hen niet langer in een dwangmatig reiken naar de anderen om hen heen. Het maakt dat zij nog meer lijken te vervreemden voor de anderen om hen heen die dit innerlijk proces niet begrijpen. Zij zijn niet in staat het oude spel nog langer mee te spelen.

Sinds ik eind 2009… begin 2010 de sprong uit ons maatschappelijk systeem diende te maken, realiseer ik mij in toenemende mate dat mijn innerlijke en uiterlijke wereld hand in hand lopen met de tsunamigolf van ontwaken in eenheid als mensheid. Als ik hierop terug kijk heb ik geen keuze gehad in deze ontwikkelingen… zou ik ook geen andere keuzes gemaakt kunnen hebben. Ik heb onvoorwaardelijk leren leven vanuit de sturing van mijn hart… bewust mijn angsten aangegaan. Wat de gevolgen ook zouden zijn van die beslissing die ik vanuit het hart voelde… ik wist dat ik steeds weer zou worden opgevangen door het leven… door mijzelf… omdat ik dit als nieuwe waarheid over mijzelf aannam… en het leven, AL DAT IS, dit met mijzelf bevestigde.

Eenheid leven, is leven zonder voorwaarden, zonder controle… is leven vanuit overgave en bereidheid van loslaten.

Het is vertrouwen dat tot een weten verwordt… dat tot ‘zijn’ verwordt.
Mijn uiterlijke wereld werd samen afgebroken met mijn innerlijke wereld. Het ‘ik’, het verkleurde ego, diende vrij te komen van uiterlijke zekerheden en gehechtheden. In de buitenwereld was ik ook verstorven aan zekerheden en gehechtheden. Ik realiseerde mij dat ik vrij ben… echt vrij… en niets of niemand nog zeggenschap over mij heeft. En dit enkel omdat ik enkel en alleen nog onvoorwaardelijk handel vanuit dat waar ik verbinding in voel… echte verbinding vanuit het hart. Op dat uiterste punt van samentrekken zowel innerlijk als uiterlijk… besefte ik dat het zich daarna weer zou openen… maar dan enkel vanuit onvoorwaardelijke liefde voor mijzelf.

Als het ego met zijn angsten en voorwaarden voldoende is afgebroken… dan ligt de weg klaar voor de volgende stap. De weg van onvoorwaardelijke verbinding… gemaakt vanuit het innerlijke weten dat het leven je steeds daar zal brengen voor het hoogste goed van jezelf en het leven om je heen. Het leven gaat over verbinden… het leven kan en wil in feite enkel maar verbinden. Maar onze angsten en voorwaarden staan dit in de weg.angst-prikkeldraad

Na deze periode van intens samentrekken in mijn leven ben ik nu in een vorm van CO-housing gestapt. Ik ben voldoende afgebroken om deze stap te kunnen zetten in mijn leven. Mijn omgeving is niet langer bedreigend… en ik kan in elke situatie mijzelf zijn met respect en liefde voor de ander.
Je kunt enkel Liefde voor de ander voelen als je uit hun drama’s blijft. Dus dien je je eigen drama’s of verkleuringen helemaal aan te gaan. Je bent van deelnemer verworden tot waarnemer. Maar wanneer je volledige waarnemer bent geworden… dan is de volgende stap verbinden en wordt je een verbinder.

Omdat wij massaal gaan ontwaken zul je je met diegenen gaan samentrekken die hun eigen verbinding ook terug gemeesterd hebben. Met hen zal je een nieuwe werkelijkheid gaan leven vanuit eenheid. In het 3D veld zul je een waarnemer blijven vanuit verbinding met jezelf. Om met andere ontwaakten een leven te gaan delen vanuit een 5D veld geënt op een steeds sneller veranderend 3D veld.

Dit is waarvoor je hier bent in dit leven…’te ZIJN wat je BENT’!
2015 zal voor velen een bijzonder jaar worden van thuiskomen in jezelf. De energie veranderd momenteel merkbaar naar terug openen en verbinden. De winterzomerwende van 21 december was een krachtig energetisch moment van loslaten van oude patronen. De nieuwe maan die hier mee samenviel luidde een voelbaar nieuw begin in.

Menige onder ons zijn net door een zware karmische les heengereisd… anderen beseffen hoe een ontknoping van een belangrijke levensles in dit jaar 2015 zich gaat ontvouwen. Ga deze laatste beproevingen aan vanuit een innerlijk vertrouwen… dat je steeds zult worden opgevangen. Volledig dient te versterven aan uiterlijke afhankelijkheid/veiligheid. Angst zorgt voor verwarring en leidt naar afgescheidenheid en een dwangmatig verlangen van controle in je uiterlijke wereld.

Jij bent niet je lichaam, je bent niet je huis/geld, je bent niet je partner, kind, ouder of wat dan ook waar je je tracht aan vast te klampen. Je bent een wezen van eenheidslicht in een menselijk ervarings-voertuig. Je speelt verstoppertje met jezelf. Jij bent echt… het grofstoffelijke lichaam en de materie is ook echt. Maar door de grofstoffelijke trilling ben je in verwarring geraakt en ben je gaan geloven dat je je innerlijke vervulling buiten je dient te zoeken om je heel en één te voelen. Hoe kan dit nu buiten jezelf zijn als je het altijd al geweest bent?

Het spel kan nu worden uitgespeeld lieverds… de illusie van het buiten jezelf zoeken kan worden beëindigd. Dit is de enige illusie die er is… buiten jezelf naar zekerheden zoeken. Stop er mee. Stop met vastklampen aan spulletjes en medereizigers. Je houdt jezelf en de anderen om je heen gevangen in het web van illusie. De weg terug naar eenheid met jezelf is de weg van onvoorwaardelijk handelen van leven uit het hart… wat het je ook kost. Stop met voorwaarden en controle te handhaven in je leven. Geef grenzen aan, vanuit respect voor jezelf en de anderen om je heen. Besef dat alles in je leven jouw schepping is… of je dit nu fijn vind of niet… alles is jouw creatie. Niemand kan jou pijn doen, niets kan jou tot armoede dwingen. Je bent het steeds zelf. Verander hoe je kijkt naar jezelf en je verandert je buitenwereld.

Dat wat ons geschapen heeft… ‘AL DAT IS’ kijkt met onvoorwaardelijke liefde naar zijn schepping… en schenkt ons steeds onvoorwaardelijk wat wij als waarheid over onszelf aannemen. Elke keuze wordt gerespecteerd zonder voorbehoud… zonder ingrijpen om ons tegen onszelf te beschermen. ‘AL DAT IS’ is enkel en alleen onvoorwaardelijk waarnemend bewustzijn. Indien wij onze angsten/illusies loslaten worden wij ook weer dit waarnemend bewustzijn… zonder in te grijpen in de levens van de anderen om ons heen… zonder angsten om onze eigen bestaanszekerheid. Want op dat punt beseffen wij dat alles perfect is zoals het is. Iedere ziel volgt zijn eigen pad en dit op eigen kracht… net zoals jij dit voor jezelf doet.beautiful-mooi

Weet dat ieder zijn eigen unieke pad gaat. Weet dat je dit pad voor jezelf hebt gekozen. Het enige dat je dient te doen is de illusie…de onwaarheid die je over jezelf hebt aangenomen af te leggen en te vertrouwen op dat wat je werkelijk bent. Enkel je angsten houden je van je eenheidslicht-herkenning verwijderd.

Eer jezelf… eer je broeder en zuster. Wees je bewust van je intenties, afhankelijkheden, irritaties, onzekerheden, manipulaties. Let op lichaamstaal. Spreek je mentaal of vanuit het hart? Ben jij steeds aan het woord of is er een echt luisteren en delen met elkaar? Van waaruit zoek je anderen op… eenzaamheid, verplichting, verbinding…

Hoe ga je met geld en goederen om… krampachtig of open en gemakkelijk? Kun je ontvangen… of ben je steeds aan het geven? Kun je de dingen laten zoals ze zijn… of voel je een drang om ze naar je hand te zetten? Vind je de wereld bedreigend of is het een veilige plaats? Durf je jezelf te zijn of cijfer je jezelf weg?

Durf je onvoorwaardelijk jezelf te zijn?
Herinner je afkomst sterrenzaad… herinner je ware aard… en straal.
Een heerlijk thuiskomend 2015!
 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten