dinsdag 20 januari 2015

Oproep van de engelen, samen bidden voor verschillende religies

Toen de Sikh naar de cirkel van onaangestoken kaarsen stapte, werd hij omringd door engelen. Achter hem stond zijn beschermengel en toen hij zich strekte om de kaars aan te steken, strekte ook zijn beschermengel zich uit alsof hij ook die kaars ging aansteken. De Sikh stak een van de kaarsen op de tafel aan. Naast elke kaars stond een heel grote engel, die de mensen en de andere engelen in de kamer wel dwergen deed lijken. Hun gevouwen vleugels reikten tot ver boven het plafond dat verdwenen leek te zijn. Deze engelen leken allemaal op elkaar. Ze leken gekleed te zijn in gouden gewaden die in perfecte vouwen neervielen. De engelen waren zo schitterend, en hun licht straalde uit in de kamer.
Een Hindoe was de volgende van de rij mensen die een kaars ging aansteken, elk van een ander geloof. Er waren Joden bij, Quakers, Boeddhisten, Katholieken, Oosterse Orthodoxen, Unitaristen en Moslims. Elk individu werd omringd door engelen, en achter elk van hen stond hun beschermengel.
Ik was buitengewoon ontroerd en verrukt toen ik dit tafereel aanschouwde. Ik had nooit eerder zoveel mensen van verschillende overtuiging op dezelfde plek gezien, om te bidden. Het was geen speciale plek, het was in feite een gewone vergaderruimte in een hotel buiten Dublin, waar een multi-religieuze bijeenkomst werd gehouden waarop ik uitgenodigd was om te spreken. Door hun overvloed en straling, toonden de engelen me duidelijk hun goedkeuring voor het samenkomen van vele verschillende overtuigingen.
 
Ik zie al engelen van toen ik een baby was, en sinds dan spreek ik er ook mee. Ik zie ze fysiek even duidelijk als ik iemand zie die vlak voor mij zit. Ik vertelde nooit iemand wat ik zag, tot enkele jaren geleden, toen mijn man stierf en mijn kinderen groot waren. Het was toen pas dat ik begon te schrijven en spreken over wat ik zie.
 
Ik ben Katholiek, en geboren in een Ierland dat toen grotendeels Katholiek was. Vanaf de tijd dat ik baby was, zag ik beschermengelen achter iedere mens, wat voor geloof ze ook hadden. In feite besefte ik niet, net zoals de meeste kinderen, dat er verschillende religies waren. De eerste keer dat ik enige notie kreeg van de verschillende overtuigingen die mensen hadden over God, was toen ik ongeveer zes jaar was, en voorbij een Protestantse kerk dichtbij mijn huis stapte met mijn tante. Ik keek naar twee grote krachtige engelen die op wacht stonden buiten aan de kerk, toen mijn tante me zei dat ik daar nooit mocht binnen gaan, dat het een Protestantse kerk was, en geen plek voor een Katholiek. Ik keek haar ongelovig aan.

Verschillende religies

In de jaren daarop legden de engelen me uit dat verschillende religies verschillende overtuigingen hebben, verschillende tradities en verschillende manieren om te bidden. Ze benadrukten altijd, hoe dan ook, dat het een en dezelfde God was, en dat op een dag alle religies samen zouden komen onder één paraplu.
Ik bid dat die dag mag komen, maar ik vrees dat die nog lang weg is.
Wat we nu kunnen doen, is vaker samen bidden.kaarsjes
 
Net als de Olympische Spelen mensen van verschillende nationaliteit en tradities samenbrengen om te sporten, moeten we blijven kansen zoeken om mensen van verschillende overtuiging samen te brengen, om te bidden met elkaar. Samen bidden zal helpen om angsten te verminderen die mensen hebben, het zal culturele verschillen doorbreken en zal helpen om een fundering te leggen voor vrede, op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Niemand bidt ooit alleen. Wanneer je bidt tot God, is er een veelvoud aan engelen die met je mee bidden, wat voor geloof je ook hebt of hoe je ook bidt. Het heeft geen belang of je rechtstaand bidt, of knielend, of languit op de grond ligt, of ronddraait, of je chant, zingt, kaarsen aansteekt, of gebedskralen gebruikt. De engelen zijn daar en versterken je gebed, bemiddelen voor jou en bidden God om je gebeden te verhoren. Bidden is extreem krachtig en de engelen hebben me verteld dat de gebeden van mensen van alle religies even krachtig zijn. De engelen vertellen me dat wanneer mensen van verschillende religies samenkomen in gebed, dat dat God plezier doet. Dat wanneer mensen van verschillende tradities samenkomen in gebed, het een synergie creëert, een vervlechten van gebed, dat alle gebeden samen zelfs nog krachtiger maakt.
 
Door Lorna Byrne
 vert. Fran Tielemans
 
Over de auteur:
Lorna_Byrne
Lorna Byrne
Lorna Byrne woont op het Ierse platteland en is weduwe en moeder van 4 kinderen. Toen Lorna jong was dacht iedereen dat zij ‘achterlijk’ was, omdat ze zich niet op de wereld om zich heen scheen te richten. Lorna zelf herinnert zich dat ze behalve mensen en dingen allerlei engelen en geesten zag. Jarenlang ging ze ervan uit dat dat heel gewoon was.  Lorna werd bekend met haar bestseller “Engelen in mijn haar“, over haar jeugd en leven in Ierland

Geen opmerkingen:

Een reactie posten