zaterdag 10 januari 2015

Impact van de energie van 2015

Nu de Aarde nog altijd aan de afgrond staat, en als een reusachtige bal schommelt tussen oud en nieuw, kan het lijken alsof niets echt verandert. Laat die uiterlijke schijn je niet bedriegen! Inderdaad, er is veel aan het veranderen en aan het gebeuren hier op deze planeet. Ja, we bevinden ons nog altijd op een keerpunt. Die afgrond blijft een reële bedreiging in 2015. We moeten alert zijn en handelen nu het moment is om het lot van de planeet te veranderen. De mensheid moet samenkomen met een gezamenlijke visie en handelen vanuit een nieuw bewustzijn. Door onze lange historie van agressie en oorlogen, is dit inderdaad een grote opdracht, maar hierbij helpen is ook waarom we in deze tijden geboren zijn.

We zijn geen lichtgewichten, we zijn goddelijke veranderingsmakers!
Je beschouwt jezelf misschien al als goddelijke veranderingsmaker. Die rol betekent al jaren zoveel voor jou dat je jouw energieën hebt gebruikt voor de nodige innerlijke transformatie en voor daden in je uiterlijke wereld. Bijvoorbeeld: toen je op een innerlijk level healde, gebruikte je je vergrote licht-vervulde bewustzijn in dagelijkse situaties in relaties en werk. Overweeg om je Hoger Zelf uit te nodigen wanneer je verder leest. Vraag om de visie van Spirit over wat de woorden hier voor jou persoonlijk betekenen. Doorheen de tijd kunnen steeds weer andere delen van dit artikel met je resoneren. Het is misschien een goed idee om een kopie van dit artikel met voorspellingen voor 2015 ergens bij de hand te houden, zodat je het de komende maanden af en toe kan doorlezen.

Gecodeerd op DNA-level
Denk eraan: we zijn gecodeerd op DNA-level om op het voorplan te staan van de enorme verschuiving op Aarde. We hebben levens van voorbereiding gehad om nu hier te staan. Het was geen toeval dat we nu geboren zijn, zodat we op het voorplan zouden kunnen staan en de weg tonen. Ons grondwerk is veel uitgestrekter dan we ons kunnen voorstellen. Het is op kwantum-wijze gevoed door onze eeuwige verbinding met spirit. Om op het hoogste niveau op dit keerpunt te dienen, incarneerden onze zielen hier op Aarde in een fysieke vorm. Het idee is spirit in het fysieke te brengen – onze lichamen en onze expressie – actief geëngageerd tot de wereld. Dat is hoe we spiritueel groeien, en het is ook hoe we krachtige vertegenwoordigers worden van positieve verandering.

Sta nu even stil bij hoeveel groei en verandering je persoonlijk al ervaren hebt. Als je echt eerlijk bent met jezelf, is dat waarschijnlijk meer dan je in de meeste vorige levens hebt bereikt. In vroegere historische cycli was er gewoonweg niet zoveel aan de hand, vergeleken met nu.

Wat verandert er?
Laat ons nu enkele voorbeelden aanhalen van wat er inderdaad in onze wereld aan het veranderen is. Oneerlijke machtsstructuren en de ware redenen waarom we historisch oorlog hebben gevoerd, komen aan het licht, en worden ernstig in vraag gesteld door een groeiend aantal ontwaakte en ontwikkelde mensen overal in de wereld. Door het versnelde ontwaken overal op de planeet, schijnt er nu licht op ontelbare problemen en onevenwichten. Veel wat verborgen was, komt nu aan het licht, zodat iedereen het ziet!

Natuurlijk, zien wat er moet in orde gebracht worden, en het dan ook in orde brengen, zijn twee verschillende dingen. Bijvoorbeeld: na je aan te kleden in het donker zie je plots dat je twee verschillende sokken aan hebt. Als je nog thuis bent wanneer je dit opmerkt, zoek je gewoon de passende sok en breng je het zo in orde. Dit heel simpele probleem was makkelijk opgelost.
Voor meer complexe dingen – speciaal die die te maken hebben met andere mensen en heel veel omstandigheden die je niet onder controle hebt – zijn er een radicale verschuiving in visie en een reactie vanuit hoger bewustzijn nodig. Laat je niet afschrikken door complexiteit, om je actief te engageren in situaties die moeten opgelost worden. De wereld heeft jouw licht en hartgecenterde aanpak nodig, vertrouw daarop.

Het effect van 2012
Wanneer je stilstaat bij de vooruitgang van de mensheid, en kijkt wat er eigenlijk gebeurd is en hoeveel er veranderd is, gebruik dan je kwantum-bril om de grotere context te zien. Lineair denken zal je niet tonen wat er waarlijk aan de hand is, het is teveel gehecht aan data zoals 2012 en andere merkpunten, toen er zoveel mensen in de illusie meeliepen dat onze wereld op één nacht kon veranderen.

Dingen verschuiven, en de veranderingen zijn zich al een heel lange tijd aan het ontvouwen. Maar alle dysfuncties van de mensheid van duizenden jaren in orde brengen, is inderdaad een lang proces. Wanneer we lineaire maten gebruiken voor wat er mogelijk is, dan kunnen we erg ontgoocheld worden.

Indien jij behoort tot die ontgoochelde mensen, nadat de massa-ascensie in 2012 niet lukte, is het nu tijd om dit los te laten en verder te gaan. Ontgoocheling haalt tenslotte je frequentie naar beneden, en verhindert je om ten volle deel te nemen aan de meest verbazingwekkende verschuiving in bewustzijn die de Aarde ooit gekend heeft. Ze is bezig, en jij bent een belangrijk puzzelstuk in de uitkomst.

Het lot van de Aarde in onze handen
Ieder van ons moet een rol spelen in wat er nu gaat gebeuren. Het lot van de Aarde ligt in onze handen. Het jaar 2015 is een tijd waarin deze waarheid meer dan ooit evident zal zijn. Het is een tijd waarin we opgeroepen worden om een veel actievere rol te gaan spelen in de toekomst van de Aarde. In deze cruciale fase kunnen we ons niet veroorloven aan de kant te staan, en te wachten tot uiterlijke autoriteiten al wat fout is ontdekken en in orde brengen.

Wat achtergrondinformatie over machtsstructuren
Daar zoveel van wat dient te verschuiven te maken heeft met misbruik van macht, is het nuttig de achtergrond ervan te begrijpen. Machtsstructuren, en de conventionele instituten die daartoe opgericht werden, waren lang geleden opgezet gebaseerd op lineaire modellen. Ze waren nooit functioneel op een egalitaire manier. De modellen hadden een hiërarchie die zij die aan de top stonden bevoordeelden. Sta eens stil bij het feit dat jij in vorige levens beide kanten van deze polariteit hebt geëxploreerd! Soms was je een rijke landeigenaar of heerser. Andere keren was je misschien een boer of slaaf, die geen eigendom mocht bezitten of iets te zeggen had in wat gebeurde.

Erken dat je waarschijnlijk hebt meegeholpen in het opzetten van en helpen van machtssystemen. Inzien dat je beide kanten van ons huidige dilemma hebt helpen creëren, kan je helpen meer in mededogen en liefde te blijven, wanneer je jouw deel doet van het in orde brengen van dingen.
Wanneer je jouw verantwoordelijkheid opneemt voor jouw energieën in tijden zoals nu, dan kan je stoppen met de schuld te geven aan de 'slechteriken' die nu aan de macht zijn, en verder gaan.

Om écht iets te veranderen, moeten we de totaliteit zien van wat er moet veranderen. We moeten de dingen vanuit alle hoeken, perspectieven bekijken, en ook het geheel en de historische achtergrond bekijken. Het is niet voldoende om gewoon nieuwe leiders te kiezen die makkelijk verstrikt kunnen raken in de status quo van een bestaand protocol. Stemmen is belangrijk, op de verschillende manieren waarop we onze idealen kunnen promoten, maar alleen stemmen zonder andere acties vermindert de macht die we echt hebben. Ook is het niet voldoende gewoon te bidden voor oplossingen, al kunnen gebeden natuurlijk helpen. Onze energieën en daden in de wereld moeten in aflijning zijn met onze gebeden en intenties.

We kunnen een dysfunctionele lineaire wereld niet veranderen door een lineaire benadering. Dat is als een kleine Band-Aid actie voor een enorm probleem. We moeten groter denken, en buiten alle conventionele boxen, iets minder dan kwantum zal niet werken! We zijn van nature inventief en nieuwsgierig. We kunnen die kwaliteiten gebruiken om splinternieuwe manieren van samenleven op onze kleine planeet te creëren en toe te passen. Kijk om je heen, voorbeelden als zaken-modellen die bekostigd worden door de massa beginnen steeds meer ingang te vinden. Verwacht ook nieuwe modellen.

Laat het succes van anderen daarbuiten die alle conventies overboord gooien jou inspireren om risico's te nemen. Weiger de status quo te aanvaarden omdat je nu eenmaal niet weet wat anders te doen of omdat het je te moeilijk lijkt.
Impact van de energieën van 2015

De energieën van 2015 – met planetaire oplijningen en andere factoren - zullen nog diepere levels van in vraag stellen veroorzaken, en nog grotere onrust brengen dan we tot nu toe hebben gezien. Onzekerheid en chaos blijven. Deze verstorende energieën zullen parallel aanwezig zijn, naast een groeiende publieke roep naar meer vrede en eenvoud. Daarnaast zullen de meeste mensen een aanhoudende drang voelen om de fundering van hun leven te herstructureren. Je zal het voelen, ook al heb je onlangs al grote veranderingen aangebracht. Waarom? Er zou een symbolische barst in je fundering kunnen zijn, een aspect van je leven waar je ernstiger en meer verantwoordelijk in dient te worden.

Het belang van zelf-meesterschap in relaties zal een overheersend thema blijven. Inderdaad, hoe je omgaat met jezelf en anderen zal een belangrijke rol spelen in hoe je het leven ervaart, en hoe snel je spiritueel vooruitgaat. Tip: wees alert in je relaties, en wanneer er moeilijkheden opduiken, doe dan innerlijk en uiterlijk werk om de dingen in balans te houden.

Een ander aanhoudend en belangrijk thema voor 2015: de behoefte om meesterschap te verwerven over je gebruik van wil en innerlijk vuur. Omdat er vuur nodig is om je wedergeboorte te voeden, ben je best alert op hoe het werkt in je leven. Je balans vinden alvorens vanuit je vuur te handelen, zal een van je essentiële taken blijven.

Afhankelijk van hoe die kosmische energieën met jou persoonlijk aflijnen, kan dit jaar voelen als de boost die je nodig had, om volledig in jouw bekrachtiging te stappen en dapper onbekend territorium te betreden.

De status quo op de proef stellen
Om efficiënt om te gaan met de energieën van 2015, zal je de status quo regelmatig moeten op de proef stellen. Wat betekent dat?

Het betekent je eigen status quo op de proef stellen, je afvragen hoe je gewend bent te handelen in allerlei situaties. Wat je zal ontdekken is dat veel van je persoonlijke status quo gebaseerd is op gewoonte, en al heel lang niet meer in vraag is gesteld. Begin met nu alles in vraag te blijven stellen.

Het betekent een vergrootglas zetten op de status quo in je relaties en belangrijkste activiteiten, zoals je werk. Denk eraan, net omdat je iets altijd zo hebt gedaan, betekent dat niet dat dat de meest optimale manier is! Zeker relaties kunnen getroubleerd worden, wanneer twee mensen samenkomen en niet duidelijk communiceren over wat ze willen en wat hun grenzen zijn.

Het betekent meer in vraag stellen wat je in je buitenwereld ziet. Vele dingen zijn niet zoals ze lijken! Stel de diepere vragen die anderen nog niet stellen. Weiger mee te gaan met de mainstream-mening over dingen, je wil je eigen waarheid vinden.

Alleen door het in vraag stellen van conventies, geïnformeerd worden en begrijpen hoe dingen werken, kan je beginnen duidelijk te krijgen welke rol jij kan spelen in het veranderen wat niet werkt.

Die rol moet in 2015 verder gaan dan ideeën en klagen over onrechtvaardigheden. Je licht-vervulde aanwezigheid en hartgecenterde acties zijn noodzakelijk. Vertrouw erop dat je de komende maanden zal geleid worden om te ontdekken wat dit voor jou persoonlijk betekent. Weet dat je inderdaad hebt wat nodig is om niet alleen je beweging voorwaarts te dragen, maar ook in liefde en vreugde te zijn.

Selacia
Vert. Fran Tielemans

Geen opmerkingen:

Een reactie posten