zaterdag 10 januari 2015

2015 Gaat voor Velen een Jaar van Ontwaking en Verandering Zijn

Dierbaren, Wij sturen wensen voor een Gelukkig Nieuw Jaar en voegen daaraan toe dat het een jaar van het nieuwe zal zijn, want jullie hebben al veel van de energie opgeruimd die jullie in knechtschap hield aan een oude staat van bewustzijn en dit zal het nieuwe toestaan zich te ontvouwen. Geloof nooit dat jullie inspanningen om Liefde te leren en tot uitdrukking te brengen verspilde moeite of onbelangrijk zijn, want iedere vonk van licht en besef dient ertoe om de dichtheid van een algemeen wereldbewustzijn gefundeerd in dualiteit en afscheiding te reduceren. Iedere dag wordt het Licht van de wereld helderder en lichter vanwege het ontvouwende besef van zo velen. Allen zijn in en van de Ene, en daarom, het Licht dat jullie binnenin jullie zelf erkennen, erkennen jullie ook voor de wereld.

Liefde is de sleutel voor alles dierbaren -- Liefde voor zelf en Liefde voor alles in jullie leven. Houd van ieder aspect van jullie levens - het leuke alsook het minder leuke, want iedere ervaring kan handelen om jullie in/naar een dieper spiritueel besef te brengen als jullie jezelf toestaan te graven in de overtuigingen en de overtuigingen achter de ervaring te ontdekken. Het is onmogelijk om werkelijk van alles te houden totdat jullie zelf toestaan van zelf te houden. Een bewustzijn dat selectief is met betrekking tot Liefde, eentje dat het zelf buitensluit, reflecteert de derde dimensionale overtuigingen van de dualiteit en afscheiding. Een bewustzijn dat zelf buitensluit kan nooit liefde tot uitdrukking brengen in diens hoogste betekenis omdat het nog niet bevat/onderkend.

Concepten en overtuigingen over Liefde in een onontwaakte maatschappij zijn gewoonlijk gebaseerd op seksuele aantrekkingskracht, macht, en de behoefte om zich geliefd te voelen, allen welke genadeloos gepromoot worden door de media, de "Experts", familie, vrienden enzovoorts. Alleen LIEFDE, wat de erkenning, het besef, en de actie is van een staat van bewustzijn dat het ENE ZELF reflecteert, zal het wereldbewustzijn verschuiven in/naar diens volgende niveau van evolutie.Velen zeggen; "Oh maar je weet niet wat voor afschuwelijke dingen ik gedaan heb. Ik zou nooit van mezelf kunnen houden omdat ik niet waardig van Liefde ben". Anderen mogen zeggen; "Mij werd als kind zijnde altijd verteld en is werd als zodanig behandeld dat ik onwaardig of ongeliefd was, en ik kan dat gewoonweg niet loslaten". JA DAT KAN JE WEL! Het is tijd op te houden onophoudelijk de kwesties, overtuigingen, concepten, herinneringen en wat het ook is dat jullie nog steeds in de knechtschap houdt te voeden. Deze dingen hebben alleen de macht die jullie hen voeden, en jullie die deze boodschappen lezen zijn ontwikkeld genoeg op dit punt om dit te erkennen, om toe te staan te stoppen met wat voor "slachtoffermentaliteit" van het verleden dan ook en het te laten ontbinden in/naar de nietsheid dat het is.

Dit is waar het opruimen van oude energie helemaal over gaat, hoe meer intens je iets mag ervaren, hoe meer het spiritueel smeekt om naar gekeken en opgeruimd te worden. Opruimingen zijn geleidelijke opklimmingen, en geen negatieve ervaringen. Sta hen liefdevol toe door naar de wortel van jullie geloofssysteem te gaan, ongeacht hoe fysiek, emotioneel of mentaal pijnlijk het proces ook mag zijn. Wanneer iets eenmaal spiritueel opgeruimd is is het verdwenen, jullie hebben het met wortel en al uitgetrokken en niet slechts een loot afgesneden dat opnieuw zal ontkiemen op een latere datum.

Hoe meer een individu focust op de menselijke problemen hoe meer deze kwesties stevig ingebed binnenin het bewustzijn raken. Wees alert op jullie gedachten terwijl jullie door jullie dag heengaan. Er komt een tijd in ieders spirituele reis wanneer het noodzakelijk is om alles over te geven dat niet langer meer diens evolutie dient. Veel van wat jullie beschouwden te zijn wie en wat jullie zijn, is nu aan het veranderen. De nieuwe jij verhuist in/naar een nieuwe staat van bewustzijn maar het kan niet gebeuren terwijl jij je stevig aan het oude vastgrijpt. Dit is wat er bedoeld wordt in het bijbelse verhaal van het niet gieten van nieuwe wijn in oude wijnzakken.

Jullie zijn niet jullie vroegere acties of het nu van levensspannen lang geleden is of van deze, zelfs als dat leven gevuld leek te zijn met fouten/vergissingen. Leer om van de fouten/vergissingen te houden die je onderweg gemaakt hebt en geef dankbaarheid aan hen omdat dit is hoe je leert en groeit. Het is slechts het derde dimensionale bewustzijn dat beschuldiging en schaamte toevoegt. Deze boodschappen worden gelezen door diegenen die gereed zijn om de volgende stappen te nemen -- JULLIE/JIJ. Diegenen die het niet lezen, resoneren niet met deze woorden.

Zegen en houd van alles in je leven, herinner je altijd dat iedere ziel pre-geboorte keuzes maakt betreffende de noodzakelijke evolutionaire ervaringen die hij/zij nodig is en ontwikkeld genoeg is om aan te kunnen. Een voorbeeld is dat velen die ruwe en onterende kinderjaren ervaren hebben specifiek die specifieke situatie kozen om kwesties van een lage eigenwaarde en zelfhaat te activeren en deze voor eens en voor altijd op te lossen, of om de één of andere karmische relatie op te lossen welke gedurende vele levensspannen op diens plaats geweest is.

Velen zijn niet in staat geweest om de diepere begraven kwesties op te ruimen, tot nu toe, wanneer de hogere dimensionale energieën krachtig stromen, hen de kracht en begeleiding gevend om het werk te doen. Sommige kwesties die opgeruimd moeten worden zullen niet naar het bewuste besef komen totdat het individu gereed is en dit wordt bepaald door het Hogere Zelf. Opruimingen van meer intense en diep vastgehouden energieën ruimen vaak in lagen op, dus als je het werk gedaan hebt om iets op te ruimen en op te lossen en verrassend genoeg gewaarwordt dat het terug is, weet dan gewoon dat je nu gereed bent om de volgende laag op te ruimen en dat je zult weten wanneer het voltooid is.

Velen die worstelen met de één of andere fysieke, emotionele of mentale moeilijkheid zijn nu pas ontwikkeld genoeg om door de kwesties die erachter zitten heen te gaan en deze op te lossen, gewoonlijk van levensspannen geleden. Houd van en eer de moed van diegenen die worstelen dierbaren, want velen die op de één of andere manier gehandicapt zijn, zijn oude en wijze zielen die hun situatie kozen om snel te evolueren door iets te leren. Vaak is het een geëvolueerde ziel die ervoor kiest om gehandicapt geboren te worden om bij de evolutie van de ouders te helpen.
Liefde betekent niet dat je emotioneel gevoelens voor iedereen moet hebben. Gevoelens en emoties zijn vaak verbonden aan menselijke concepten van liefde. Liefde is de erkenning, acceptatie en het in ere houden van zelf, anderen, en alles als zijnde spiritueel, want er is niets anders dan God. Punt. Het zijn alleen de driedimensionale overtuigingen van afscheiding die er de oorzaak van zijn dat alles in de wereld afgescheiden lijkt te zijn.

Kijk iedere dag in de spiegel en zeg tegen jezelf, "IK HOUD VAN JOU". Wratten en alles, ik houd van jou. Houd van de wratten, want zij zijn jou en jij bent niet afgescheiden van de ENE. De mensheid staat op de rand van het binnengaan in een tijd van ontwaking, het spirituele onvolwassen bewustzijn achterlatend dat gevuld is met onjuiste ideeën en onwaarheden. De wereld heeft hierom gevraagd en hiervoor gebeden, en blijft nochtans afwijzend om het te omhelzen, bang om achter te laten wat vertrouwd is ongeacht hoe onplezierig.

Dit, nu, is de tijd voor vertrouwen, erop vertrouwen dat de dans geëindigd is, het volgen van een bepaald ritueel, boek, of Goeroe is afgelopen. Dit, nu, is de tijd om te accepteren dat Jullie HET zijn. Dat wat jullie gewenst hebben, naar gezocht hebben, voor gebeden hebben, zijn jullie al, maar het is aan ieder individu als tot of zij dit wel of niet accepteren. De Vrije wil staat iedereen toe in de droom te spelen voor zolang als zij dat wensen, maar de deur is nu open voor diegenen die kiezen om binnen te komen.

Laat het Nieuwe Jaar van 2015 er eentje van feestviering zijn te midden van wat het ook is dat er zich voordoet, dankbaarheid gevend voor alle dingen. Vier jullie ontwaking, en vier wie jullie zijn door niet langer jullie macht te geven aan de illusies van het derde dimensionale geloofsysteem. Ontdoe deze beelden van hun macht door jullie erkenning van het Goddelijke Licht binnenin elk en ieder individu, ongeacht van wat zij buitenwaarts reflecteren. Iedereen is lerende, maar de lessen van anderen moeten niet van jou worden.

2015 gaat voor velen een jaar van ontwaking en verandering zijn. Diegenen die stevig vasthouden aan oude concepten en overtuigingen zullen bij zichzelf gewaarworden op de één of andere manier van hen verwijdert te worden, het is het veel gemakkelijker om de keuze zelf te maken in plaats van dat het Universum dat voor jou doet.

HOUD van jullie zelf, dierbaren. HOUDEN VAN/LIEFDE is onze boodschap vandaag en altijd. LIEFDE is de sleutel voor alle dingen. LIEFDE is het antwoord dat jullie zoeken en het is al hier.
HOUD VAN ALLES.

Wij zijn de Arcturiaanse Groep.
Marilyn Rafaelle

Vertaling: Cobie de Haan

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten