woensdag 17 december 2014

Wanneer gaan we naar de vijfde dimensie?

Veel mensen vragen zich af wanneer we naar de vijfde dimensie gaan. Maar wat zijn precies de eerste vijf dimensies? En hoe merk je dat je op weg bent naar de volgende dimensie? En uiteindelijk de vijfde dimensie?

Wat is een dimensie? Een dimensie is een staat van bewustzijn die voor een bepaalde groep beschikbaar is. Deze dimensie vibreert in resonantie met bepaalde frequenties, waardoor je deze kan ervaren. Je kan een dimensie zien als een bestaansveld binnen het universum met verschillende spelregels waarin je kunt ervaren en creëren met als doel om spiritueel te groeien. De vraag die regelmatig gesteld wordt, is hoeveel dimensies er zijn. Het antwoord hierop is vrij simpel. Er is altijd een volgende dimensie van bestaan nodig om de dimensie ervoor te kunnen waarnemen. Met andere woorden, er zijn oneindig veel dimensies. Dit zal ik nader uitleggen. Neem de tweede dimensie.

De tweede dimensie
De tweede dimensie is vergelijkbaar met een tweedimensionaal schilderij op een muur. Wat is de reden dat jij dit schilderij tweedimensionaal waarneemt? Door diepte aan de zijkant van het schilderij. De diepte zorgt ervoor dat jij het tweedimensionaal waarneemt. Dus wat is dan de derde dimensie?

De derde dimensie
De derde dimensie is diepte. Je hebt diepte nodig om tweedimensionaal te kunnen waarnemen. De derde dimensie is waar we in leven. We nemen alles 3-dimensionaal waar. We leven binnen de spelregels van de derde dimensie. Een kenmerk van deze dimensie is dat deze heel dicht is. Het wordt ook wel lagere frequentie genoemd. Omdat we in de derde dimensie leven, is alles heel intens. Zowel pijn als liefde kun je in deze dimensie heel heftig ervaren, waardoor je ziel sterk evolueert.

Dualiteit
Een ander kenmerk van de derde dimensie is de dualiteit. Dag en nacht, leven en dood, liefde en angst. Het zijn allemaal uitersten van het spectrum. De uitdaging van het leven in deze derde dimensie is om dit te overstijgen zodat je van dualiteit naar eenheid kan gaan.

Ego
Bovendien speelt het ego in deze dimensie een belangrijke rol. De beslissingen die mensen nemen, zijn vaak op basis van ego in plaats van het hart. Hierdoor zie je veel ongelijkheid en onrechtvaardigheid in de wereld. In de derde dimensie leven mensen meer in hun linkerhersenhelft. Beslissingen worden genomen op basis van ratio in plaats van gevoel. De mannelijke energie is hier dominant.

Lineaire tijd
Lineaire tijd is ook een essentieel kenmerk van de derde dimensie. Je ervaart verleden, heden en toekomst - terwijl deze in essentie niet bestaan. Je kunt het zo zien:de derde dimensie heeft een speeltuin met wetten gecreëerd zodat jij kunt spelen en ervaren. Eind 2012 is het Aquariustijdperk aangebroken met als gevolg dat we collectief een shift maken van de derde dimensie naar de vierde en de vijfde dimensie.

De vierde dimensie
Als je wilt weten wat de vierde dimensie is, is het handig om je af te vragen wat je nodig hebt om de derde dimensie te kunnen waarnemen. Neem bijvoorbeeld een gezicht. Wat zorgt ervoor dat jij diepte waarneemt? Dus dat jij de oren achter ziet en de neus meer aan de voorkant? Dit heeft te maken met snelheid van het licht. Letterlijk is de tijd die het licht nodig heeft om van het puntje van de neus jouw ogen te raken korter dan dat het licht van het oor jouw ogen raakt. Dit betekent dus dat de vierde dimensie tijd is.

Energetische zuivering
Op weg naar de vierde dimensie is het van essentieel belang om af te komen van oude trauma’s en negatieve emoties. Je krijgt letterlijk een DNA-schoonmaak waardoor je een upgrade kan maken naar de vierde en vijfde dimensie. Dit betekent dat in deze periode oude pijnen naar boven komen, onverwerkte gebeurtenissen of elementen in jezelf waar je nog niet eerder mee geconfronteerd werd.

Dit zijn aspecten waar je mee aan de slag zult moeten gaan. Het is raadzaam om yoga, meditatie, engelentherapie, sjamanistische healing, mindfullness en andere vormen van alternatieve therapieën te volgen. Maar ook mensen die blijven leven volgens de oude 3de constructie (dus meer linkerhersenhelft georiënteerd), zullen enorme tegenslag kunnen ervaren. De uitdaging hierbij is om elke dag een half uur te mediteren zodat je in lijn komt met je hogere zelf en daardoor beter weet welke beslissingen je wilt nemen in je leven.

Tijd is een illusie
In de vierde dimensie is er geen tijd meer. Er is geen oorzaak en gevolg meer, er is geen verleden en toekomst meer. Het enige wat bestaat is het hier en nu. We worden ons nu bewust van het gegeven dat lineaire tijd alleen als concept bestaat. Een voorbeeld hiervan is: jij bent gisteren boodschappen gaan doen, vandaag zit je op de bank met de boodschappen naast je. Je denkt aan gisteren hoe je boodschappen aan het doen was. Dit betekent dat gisteren alleen een gedachte is. Wat jij als verleden ervaart, is een gedachte. Hetzelfde geldt voor de toekomst. Je kan stellen dat verleden en toekomst gedachten zijn. Het enige wat echt bestaat is het hier en nu. Een ander voorbeeld is: stel je belt met je zus in het buitenland. Je kijkt op de klok, voor jou is het op dat moment 16.00uur. Voor jouw zus is het op datzelfde moment 18.00 uur. Wanneer hebben jullie dan exact een gesprek gevoerd? In het verleden? De toekomst of in het hier en nu? In de vierde dimensie word je niet meer geleefd door gedachten van het verleden en toekomst. Bovendien is er geen oorzaak en gevolg meer, wat inhoudt dat alles waar jij aan denkt zich op datzelfde moment manifesteert. Misschien heb je al gemerkt dat tijd voor je gevoel sneller gaat. Dit komt omdat we een shift maken van de derde naar de vierde dimensie totdat we het nulpunt bereiken. In het nulpunt worden je gedachten meteen gemanifesteerd. Je kan dit wellicht in je eigen leven al merken. Je denkt aan iemand en die persoon belt jou. Je wil graag een jurk en een paar dagen later krijg je een jurk cadeau.

Van dualiteit naar eenheid
In de vierde dimensie zal eenheid centraal staan, mensen voelen zich meer verbonden met de goddelijke stroming van liefde. Beslissingen zullen worden genomen op basis van eenheid en pure liefde. Iedereen wil mooie dingen creëren die voor alle mensen van de planeet gunstig zijn. Een voorbeeld hiervan is dat mensen hun textielconsumptie minimaliseren en in plaats daarvan ruilen en lenen. De reden hiervan is dat veel van deze kleren worden gemaakt door kinderen in Bangladesh.

Mensen kiezen in deze dimensie voor een gezonde en bewuste lifestyle die niet ten koste gaat van een andere groep mensen. Een ander voorbeeld is dat veel mensen een veilig en gezond leven zien als een economisch recht. In de vierde dimensie heeft iedereen een basisinkomen en zal er daarnaast veelal geruild worden in diensten en goederen.

Van ego naar het hart
In de vierde dimensie gaan mensen meer vanuit hun hart leven. De rechter hersenhelft zal meer geactiveerd worden. De vrouwelijke energie zal hierdoor dominanter worden. Vrouwelijke energie staat voor intuïtie, creativiteit, spiritualiteit maar ook holistisch denken. Beslissingen zullen worden genomen vanuit het hart. Dit wordt ookwel denken met je hart genoemd. Activiteiten die waren gericht op ego, status en macht zullen geen voldoening meer geven. Mensen willen waarde gaan toevoegen vanuit hun hart. Het ego, ookwel schijnvriend genoemd, zal langzaam afsterven.We zullen de komende jaren allemaal ontwaken en werken aan een mooie nieuwe wereld waarin iedereen leeft vanuit het hart.

De vijfde dimensie
Wat is de vijfde dimensie? Om hier antwoord op te kunnen geven is het belangrijk om te kijken wat je nodig hebt om tijd te kunnen waarnemen. Dat is bewustzijn. De vijfde dimensie is dan ook bewustzijn.

In de vijfde dimensie ben je geheel bewust van het feit dat je bewustzijn bent en je lichaam tijdelijk als voertuig dient om deze derde dimensie te kunnen ervaren. Je kan in deze dimensie reizen in tijd en ruimte.Je bent je volledig bewust van je multidimensionale zijn. Dat betekent dat je op dit moment al in verschillende dimensies op verschillende planeten actief bent, maar je alleen bewust bent van de derde dimensie.Veel wezens zullen in de vijfde dimensie terugkeren naar hun oorspronkelijke planeet, of intergalactische reizen maken. Er zal een wereld vol wonderen zijn omdat alles wat je wilt zich direct manifesteert. Je bent je bewust van het feit dat we in een multiversum leven waarin alle realiteiten al bestaan. Je hoeft er alleen op in te tunen om het te kunnen ervaren. In deze dimensie ben je een wezen van pure onvoorwaardelijke liefde en licht zonder oordeel, ego en angst. Je kunt iedere gewenste vorm aannemen. Je voelt onvoorwaardelijke liefde voor alles in het universum. Bovendien maken we in deze dimensie gebruik van vergevorderde technologie. Een taal of een vaardigheid hoeft niet langer aangeleerd te worden maar kan simpel door een download in je systeem geïnternaliseerd zijn. Je kunt dit vergelijken met een app die je op je mobiel downloadt. Verder zal In deze fase de planeet aarde met zijn inwoners aan de slag gaan met intergalactische vrede.

Wanneer gaan we naar de vijfde dimensie?
Het ascentieproces is iets wat geleidelijk aan plaatsvindt en niet van de een op andere dag gebeurt. Misschien heb jij al het gevoel dat je bepaalde kenmerken waarneemt. Naarmate er meer mensen dagelijks mediteren en zich op een hogere frequentie bevinden, wordt het makkelijker voor andere mensen op de planeet om ontvankelijk te zijn voor het licht en dus de shift te maken van 3d naar 4d en uiteindelijk 5d. Er zijn voorspellingen gedaan dat we 2023 volledig in de vijfde dimensie zullen leven. Een exacte datum kunnen we niet met zekerheid voorspellen. Het zal in ieder geval sneller gaan dan dat je misschien denkt omdat tijd nu sneller gaat en daarmee alles ook sneller gemanifesteerd wordt. Als jij zelf zo snel mogelijk naar de vijfde dimensie wilt gaan, is dit mogelijk puur door intenties uit te spreken en tegelijkertijd alleen activiteiten te verrichten die je frequenties verhogen. Zoals Yoga, natuurwandelingen, licht eten, sjamanistische healing. Wat uiteindelijk het meest belangrijke is, is om te leven vanuit je hart. Je hart kan je zien als je navigatiesysteem in het leven. Als je deze volgt zul precies daar zijn, waar je hogere zelf wilt zijn en waar je dus uiteindelijk zelf ook wilt zijn.Voordat je het weet ben je dan alweer in de vijfde dimensie en weet je dat alles wat je in deze derde dimensie hebt meegemaakt niet meer was dan een droom.

Trendy in Spiritueel (Mens en Gezondheid) op 15-09-2014

 foto van Omdenken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten