maandag 15 december 2014

Oud zeer laag voor laag doorleven en opschonen

Het werk wat de meesten van ons nog mogen doen ligt opgeslagen in de onderste chakra’s. Juist daar ligt bij ons mensen nog veel onbewustheid en oud zeer. Juist daar is er op onze ziel getrapt, zijn onze schoonheid en onschuld bezoedeld geraakt en hebben we een verminkt zelfbeeld meegenomen uit vele levens waarin we zowel dader als slachtoffer waren.

Toch hebben we ooit, vanuit ons hogere wezen, gekozen om alles te willen ervaren, in de dualiteit, om daar doorheen weer tot eenheid en waarheid te kunnen groeien. Maar dan met een wakkere, doorvoelde en bewuste essentie. Reken er maar op; als jouw weg een zware was tot nu toe, ben je zorgvuldig voorbereid om iets essentieels bij te dragen aan de grote transformatie van de wereld.

Als je dit pad van zelfrealisatie gaat, neemt je gevoeligheid toe. Je hele wezen, inclusief je fysieke lichaam, wordt steeds gevoeliger voor waar je bent en wat je doet. Je gaat bij anderen energieën ervaren, karma van vorige levens, blokkades, het ontkennen van hun waarheid, onderdrukte emoties… Zonder enig oordeel overigens, want ieders weg is even belangrijk en waarachtig. Maar het komt, zeker als je erg gevoelig bent, allemaal door je eigen systeem heen. Dan is het niet verwonderlijk dat, als je ergens met veel mensen bent geweest, je ook moet bijkomen en opschonen. En dat je je soms heel alleen voelt met alles wat je ervaart en moet verwerken.

De triggers zijn heftig. Je wordt flink door iets geraakt en bent meteen van slag. Het kan lijken alsof je grieperig wordt, het lichaam reageert zodanig dat je niet gewoon door kunt gaan met waar je mee bezig was. Vaak is er dan een oude, karmische laag aangeraakt. Pijn uit vorige levens, die verbonden kan zijn met collectieve velden.

Het collectief onbewuste
Momenteel trekken we collectief door oude pijnlagen heen die met de oer afscheiding van de Bron te maken hebben. Het vraagt om totale kwetsbaarheid en overgave om ook in je fysieke lichaam te durven afdalen naar die pijn. Je kunt diepe emoties en huilbuien tegenkomen, gevoelens van wanhoop en eenzaamheid of enorme woede.

Als je er alleen voor staat, is het een hele kunst om alles toe te laten, niet op andermans wijsheid of adviezen te gaan leunen, maar helemaal te vertrouwen op dat jij in staat bent om jezelf te dragen. Juist in de donkerste nachten is je hogere Zelf wakker en word je onophoudelijk door de Lichtwereld omhuld en begeleid.

Dit afdalen in de diepst weggestopte lagen van jezelf gebeurt meestal pas als daar een onvoorwaardelijk veilige en liefdevolle ruimte voor gemaakt is. Sommigen kunnen dit alleen; anderen zijn gebaat bij een warme hand en het licht en inzicht van iemand die deze weg al gegaan is.

Ja, we zijn al jaren door lagen aan het heentrekken! Het proces lijkt op een ui; laagje voor laagje worden we afgepeld. En de kern is het aller-lastigste. Daar is het pad heel nauw en lijkt de pijn gekmakend. Daar sta je oog in oog met jezelf op het moment dat je uit het Paradijs bent gestapt en je realiseert dat er ‘geen weg terug’ meer is. Wat er op je wacht is aardse dualiteit, een schijnbare afscheiding tussen jou en God en een lange weg naar bewustzijn. Op de drempel van dit besef wil je, als je in het hier en nu de pijn er van toelaat, er goud voor geven om terug te kunnen, omdat het verlangen naar eenheid en liefde, naar ‘God’ bijna ondragelijk is!

Maar wat een prachtige belofte: dit verlangen gaat nu stap voor stap vervuld worden. In die diepste pijn mogen we ontdekken dat afscheiding niet bestaat. Het is een steeds dieper toelaten van goddelijke liefde die alle angst, pijn, oude overtuigingen en vergissingen over jezelf doet smelten en je schoon wast.

Het goddelijke laten indalen
Men spreekt veel over de ascentie. Maar eigenlijk is dit proces niet meer een opstijgen maar een indalen. Onze heling ligt daar waar we al onze wezensdelen, die we onderweg ‘kwijt’ zijn geraakt, of gewond in het donker hebben achtergelaten, weer omarmen en door het licht heen laten integreren in wie we zijn. Niet onze aardse, duale wereld willen overstijgen, maar alles wat goddelijk is in laten dalen. De onvoorwaardelijke Liefde toelaten in ons diepste fysieke zijn op aarde.

Share love. Invite peace into the house of your being.


 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten