zaterdag 27 december 2014

Lichtlichaamexpansie

We stappen eindelijk en t r a a g in het volgend niveau van onze galactisch- genetische vooruitgang...dit heeft vooral te maken met onze veranderende biologie (lees: PIJN) en uitbreiding van het licht-lichaam (lees: nog meer PIJN), hetgeen te maken heeft met de versmelting van geest en materie.De expansie die plaatsvindt, of bijna plaats heeft in ons lichtlichaam...en dat we eerst onze oude menselijke gietvorm loslaten, en als we dat doen, of eens dit gebeurt, dan zal de nieuwmenselijke gietvorm zijn plaats innemen en zal de lichtlichaamexpansie gebeuren. Ze noemen dit: het begin. Ik heb net zoveel inzicht in het 'hoe' als jullie, maar ik hoor dat het proces van deze expansie er een is van 'grote realisatie, een instroom van licht/intelligentie die alle beperkte menselijk begrip overstijgt en gebeurt op het moment van het begin...' hetgeen ze zeggen dat dit is als het fysieke lichaam het goddelijke lichaam of KA raakt. Ik ben er haast zeker van dat dit loslaten is wat ze 'het moment van waarheid, of 'versnelling' genoemd hebben in het verleden...dat deel van de versmelting wanneer het materieel lichaam het spiritlichaam raakt...wanneer de afdaling van spirit in het fysieke lichaam manifesteert en als elke cel verlicht is met gechristende intelligentie.

Dit proces is blijkbaar een versnelling genoemd omdat eens de oude gietvorm losgelaten is, de cellen snel aflijnen op het lichtlichaam op een manier die onze biologie met goddelijke vitaliteit injecteert,.en dat achter de schermen echt vele pijnvolle jaren en vele kleine overgangen heeft gevraagd om bij dit 'mirakel' uit te komen.

Er zijn zoveel veranderingen die momenteel plaatsvinden in onze fysieke cellen tijdens dit intensief belichamingsproces...speciaal de versmelting van linker – en rechterbrein die echt weegt op de pijnappelklier en hypofyse en die een veelvoud aan ongemakkelijke symptomen creëert, en ja, we zijn gewaarschuwd over het ongemak dat we zouden voelen, maar geen enkele voorbereiding kan ons echt voorbereiden op de weken en weken van energie- ongemak, pijn, ontkoppeling en leegte die kunnen optreden.

En ook al hebben deze veranderingen altijd het perspectief van tijd nodig om volledig te integreren en te begrijpen, toch willen de ongezienen delen dat er diegenen zijn die bij goddelijk decreet hun laatste initiatie in heilige belichaming krijgen (mijn gevoel is dat dit de activatie is van de 11/11- sterrenpoort). Deze initiatie noemen ze een goddelijke dispensatie, de laatste herverbinding met en activering van ons 12 D- DNA (onze volledige 12D blauwdruk lichamen). Ze zeggen dat deze groep zielen in 'belichaamd christus-bewustzijn' stappen, hetgeen het niveau is van bewustzijn dat vereist is om volledig deze hoger dimensionele lichtfrequenties binnen te gaan en te gronden.
 'Deze stap in jullie ascensieproces is die waarop je lang hebt gewacht...het is het toppunt van menselijke ervaring, de versterking van spirituele-materiële creatie.' -

Hetgeen echt ertoe doet, en hetgeen ons apart plaatst van anderen, is dat we zélf op dit niveau van meesterschap zijn gekomen...dat het enige dat ons vooruit gidste ons eigen innerlijk kompas was, de innerlijke roep die ons steeds wenkt en ons diepe weten opnieuw versterkt dat er iets meer is, iets groters en belangrijker dat op ons wacht, bij het voltooien van ons werk.

De Bron van Al dat IS is jullie ware thuisklank en jullie beginnen je nu deze plek te herinneren wanneer ze zich opent in je hart, in elke cel van je zijn en wanneer je je aflijnt op je totale gelukzaligheid. Je daalde bereidwillig af in de krochten van onbewustzijn, en nu ascendeer je in de volledige straling van LIEFDE, je gietvorm van licht, je goddelijke blauwdruk van perfectie.'

Veranderingen in het magnetisch veld
'We zouden commentaar willen geven op de komende veranderingen in de kosmos en hoe ze je alomtegenwoordige deelname aan de nieuwe wereld beïnvloeden.'

We hebben enkele schommelingen en veranderingen ervaren in het magnetisch veld, met de aankomst van nieuwe hemelse lichamen in ons zonnestelsel...gebeurtenissen die ze een 'welkomstgeschenk noemen voor degene die vertrouwen heeft'. (misschien voel je deze veranderingen fysiek door vreemde sensaties in perceptie, rare onthechting van je leven/lichaam, ontkoppeling, draairigheid, onregelmatige hartslag, en of gewoon een algemeen gevoel van 'UIT' te zijn.)

Er is specifiek één gebeurtenis, de aankomst van een nieuw hemels lichaam (12de planeet?) die volgens hen aangekondigd werd als de komeet Elenin, niet het resultaat ervan maar het voorspel/voorteken van wat komt:
'Wat we bedoelen is dit...de komeet die je Elenin noemt is de voorloper van een grotere kosmische gebeurtenis, een die diepere waarheden over je zonnesysteem zal onthullen'.

Zoals ze voordien al met ons gedeeld hebben draagt dit nieuw hemellichaam, hoe het ook genoemd wordt...ook al is mijn gevoel dat het VEEL te maken heeft met die nieuwe diamanten ('kristallijnen') planeet die ontdekt werd door astronomen...dat dit nieuw hemellichaam de trillingsfrequentie draagt die vereist is voor de uiterlijke weerspiegeling van ons 12D bewustzijn, en blijkbaar is het het eerste van nog meer tekenen die eraan komen.

Vanuit het perspectief van de Pleiadiërs kunen we onszelf alleen maar in de vorm realiseren wanneer er een uiterlijk lichaam van (elektro-)magnetische invloed is die ons bewustzijn terug naar ons projecteert/reflecteert...zoals een satelliet.
vert. Fran Tielemans

Geen opmerkingen:

Een reactie posten