dinsdag 9 december 2014

Het kosmische rimpel effect - de stralende ziel

Wij zijn in deze tijd niet bedoeld om terug te deinzen van onze hoogste zieldoel en roeping. Sommigen van ons hebben vele levensspannen gewerkt voor dit uiteindelijke stijgen van de bewustzijn niveaus van de mensheid, terwijl we getuige zijn van het ten val komen van de 7de dimensionale staat en in/naar de derde. Sommigen van ons beloofden dat we niet zouden rusten, totdat de mensheid eindelijk leert om wederom te ascenderen in/naar de hogere staten van Zijn/Bestaan en daarom in deze tijd incarneerden om dit allemaal in/naar de voltooiing te zien.  Ik heb de laatste paar jaren intensief gewerkt met de ruggenwervel van de planeet, de piramide energieën, de Rivieren van Licht en de Boom van het Leven.

Stralendeziel
Het heeft mij een soort van begrip gebracht dat de Aarde gecompliceerd gelinkt is aan het menselijke lichaam. Inderdaad, het lichaam van de planeet reflecteert onze fysieke vormen. Aangezien wij van de Aarde zijn, keren wij dus naar de Aarde terug. Als de planeet in/naar de hogere octaven van het bestaan verhuist, verhuizen wij er ook in/naar.
Hiermee komt het begrip dat wij allemaal ook kosmisch bedraad zijn. Dus, hoewel de Aarde een deel en klein stukje van onze lichamen is, is onze ziel kosmisch gelinkt aan de rest van de Schepping.

Het is alleen wanneer wij ZOWEL de Hemel als de Aarde in onze dagelijkse levens incorporeren, dat wij beginnen om op een groter niveau te functioneren. Zolang wij in ontkenning zijn van wat voor aspect van de Aarde en de Kosmos dan ook zijn wij niet in evenwicht.

In die zin dat wij ons bewustzijn uitbreiden, wij breiden uit in/naar het altijd grotere begrip dat niets ooit willekeurig is, maar dat alles perfect in een groter Meesterplan pas, een kosmisch Meesterplan.  

Zo boven - zo beneden, zo binnen - zo buiten!

Daarin is de menselijke cel een verbazingwekkend en gecompliceerde kosmische machine op zichzelf, en reflecteert de immensiteit van het Wezen dat het menselijke lichaam creëerde. En of wij nu deze vorm via onze voorouders erfden of van kosmische Wezens, is niet van essentieel belang: - want alles is een deel en klein stukje van één enkelvoudig Meesterplan en hetzelfde Meesterbrein wat alles creëerde.

Als één enkelvoudige cel in onze fysieke lichamen een rimpeleffect kan hebben op alle andere cellen en organismen in het menselijke lichaam, stel je dan voor hoe jouw eigen ziel rimpeleffecten uitstuurt naar de rest van de kosmos. Je bent niet toevallig op deze planeet, maar omdat jouw ziel koos om hier in deze tijd te zijn. Dus, met iedere enkelvoudige gedachte die je denkt, met ieder enkelvoudig moment dat je het leven op deze planeet leeft, stuur jij uit, of eerder straal je energie uit in/naar het grotere geheel. Dat is hoe krachtig/machtig je bent.

Stel je dan voor, dat je de rimpelende energieën uitstuurt de Aarde in en een invloed hebt op alle mensen die je op de één of andere manier of vorm ontmoet. Hoe werk je op hen in? Ben je zoals een ziekelijke cel dat de andere cellen van het menselijke bewustzijn beïnvloed in neerwaarts gaande spiralen en deel uitmaakt van de ziekte in het collectief van de mensheid? Of ben je een gezonde en stralende cel, meer stralende levenskracht energie en Liefde in/naar het Bestaan brengend en dus de grotere mensheid in/naar de hogere staten van Zijn/Bestaan verheft?

Als je hier bewust van wordt, is er diep binnenin iets ontwaakt, en begin je het leven anders te leven. Je begint om controle te nemen over je eigen leven, en de manier waarop je het leeft. Je begint jezelf te bekrachtigen vanuit het zielniveau en verbind je dan opnieuw met de kosmische ziel en de hartkracht-energie van het gehele leven zelf. Ik kan niet in het begrip van dit alles staan, zonder in verbazing en verwondering te staan aangaande de luister en de almacht van de gehele Schepping. Wanneer ik begrijp dat mijn eigen ziel zuivere energie is, en ik deze energie in alles dat ik ben stuur en ernaar streef te zijn en te worden, dan betekent dat dat ik handel als een soort van energiekracht, wat een co-creatieve kracht is.

Ik kan deze energie gebruiken voor het grotere goed van iedereen - of voor het destructieve en versplinterende van alles. Dat is hoe machtig/krachtig is ben - en jij. Want wij allemaal hebben deze diepgewortelde bekwaamheid diep binnenin onszelf! Misschien dan, hoe meer we energie en vormen van energie begrijpen, hoe meer verlicht we worden, hoe meer we diep van binnenuit aangestoken worden. Dat licht is ons geboorterecht als kinderen van de Zon. Zoals de Grote Centrale Zon uitstraalt vanuit de innerlijke galaxies, welke de kern 12 galaxies waren die ooit gecreëerd werden rondom de Grote Centrale Zon, zijn er verschillende octaven van Bestaan/Zijn.

Want er zijn 12 Octaven van Goddelijk Bestaan/Zijn op zichzelf, en een elk van de stralende Galaxies reflecteert dit. Daarom houdt de 13de de Meester Sleutel coderingen vast.
Het hele verschuiven van de energie op deze planeet gaat helemaal over dit begrip. Het is meer dan dit begrip dat wij allemaal kosmische Wezens zijn, en de bekwaamheid hebben om voorbij het normale uit te breiden en in/naar het buitengewone, de hogere octaven van Zijn/Bestaan, niet alleen via de planeet maar ook via onze eigen zielen.
Want werkelijk er is geen hogere roeping, dan om van diep binnenuit aangestoken te worden, en dan om de rest van de wereld en het grotere kosmische geheel aan te steken.

(Judith Kusel)

Vertaling: Cobie de Haan
Bron : Denk met je Hart

Geen opmerkingen:

Een reactie posten