zaterdag 27 december 2014

Ascensie en de veranderingen op cel niveau

In de cel en van het menselijk lichaam zijn hele fijne ‘licht’­draden, fijne spinnenwebachtige draden van energie die informatie in zich dragen. Wanneer ze samenwerken als een soort kabel van optischevezel vormen ze in wezen de helix van je DNA. Probeer je voor te stel en dat de frequenties, de trillingen van deze energiedraden bezig zijn van elkaar los te komen binnen in zo’n optische kabel.

Het geheel is daardoor niet meer zo aan elkaar verkleefd waardoor de mate van dichtheid van je fysieke cel en minder aan het worden is. Wat er aan het gebeuren is, is dat de energie die nu door ons heen gaat, dat nu met veel meer gemak kan doen. Je zou kunnen zeggen dat je cel en als het ware ietsjes uit elkaar worden gerekt. Delichtdoorlaatbaarheid en de hoeveelheid licht (hogere frequenties) nemen toe. En licht is informatie. Ditis waarom zoveel mensen nu aan het ontwaken zijn, zich dingen herinneren en herkennen. Het was voorbestemd dat wij het in deze periode zo zouden ervaren.

Wezens, wij dus, die altijd geleefd hebben in compacte fysieke lichamen en nu de mogelijkheid krijgen te gaan leven in wonderbaarlijke lichamen van (meer) licht. Het resultaat van de veranderingen kan op een bepaalde manier soms erg lastig zijn.

Zo zal je fysieke frequenties krijgen die vreemd en soms oncomfortabel kunnen zijn. Het endocrienestelsel zal kunnen versnellen en ook vertragen en daardoor verscheidene effecten hebben op de hormoonhuishouding. Je kunt een plotseling krachtig gevoel hebben en even plotseling is het weer verdwenen. Je kunt een overweldigende herinnering hebben en er toch niet zo zeker van zijn of het nou een droom is of werkelijkheid. We zijn transformatoren voor hoge energieën, we zijn als sponzen in de zeeën van energie om ons heen. Terwijl meer en meer Licht ons ter beschikking komt, neemt ook de intensiteit van elektromagnetische energie om ons heen toe. Iedere verandering in dit ons omringende energieveld wordt opgemerkt door je eigen subtiele etherische lichaam.
Dit lichaam handelt als een ontvanger en een zender voor deze energieën.

De veranderingen hebben onmiddelijk effect op je fysieke lichaam dat een ‘buitenkant’­ manifestatie is van je etherische lichaam. Deze veranderingen gebeuren geleidelijk aan en zijn al enige jaren gaande. Voor velen is de intensiteit waarmee de veranderingen plaatsvinden afhankelijk van het reedsbereikte niveau van ontwaken. Velen hebben als vertrekpunt steeds het mentale, het rationele
gehanteerd. Dit verschuift en velen ervaren momenteel verwarring terwijl zij zich beginnen te heroriënteren op een meer holistische wijze.

Voor sommigen is dit reeds geruime tijd gaande. Anderen worden er nu pas mee geconfronteerd. En weer anderen zijn er nog niet aan begonnen. Het begin, de lengte ervan en het eindpunt worden geheeldoor de persoon zelf bepaald, afhankelijk van zijn of haar bereidheid tot het loslaten en accepteren van realiteiten en de mate van intentie waarmee dit gebeurt en natuurlijk de mate waarin opheldering in de energievelden van de persoon reeds heeft plaatsgevonden. Met andere woorden, al doende breng je het energiesysteem in je lichaam in lijn door je emoties en je emotionele lichaam op orde te stellen. En ook door de grotere stroom van informatie (vernieuwingen) via je mentale lichaam (je denken) toe te staan zodat je de energieën en frequenties die de veranderingen en verschuivingen teweeg brengen op bewuste wijze kan begrijpen (ontvangen) en laten inwerken.

Het gevolg is een vergroting van je bewustzijn. Vergeet niet dat al es en iedereen op deze planeet in deze tijd, al e levensvormen, geraakt worden en voorlopig zul en blijven worden door een toenemende intensiteit van Licht dat direct binnenkomt in en rond het veld van onze planeet. Zelfs diegenen waar we nu soms op neerkijken omdat ze zich nergens aan storen of vanwege hun minder bewuste of volledig onbewuste gedragingen, worden absoluut geraakt en zul en dat blijven worden. Zij hebben het besef niet, althans nog niet. Het besef dat vele anderen wel hebben die op het pad van veranderingen al bezig zijn. Zij weten niet wat er ook voor hen gaande is. En ook niet waarom ze een grotere mate van spanning, van druk ervaren en waarom de laatste tijd onderdelen van hun wereldje niet langer opgaan zoals het niet langer kunnen beheersen van alles en iedereen via het mentale.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten