zaterdag 2 augustus 2014

Terug keren naar jeZelf

Er komt me weer een heleboel mooie informatie toe. Zo fijn dat er mensen zijn die het zo goed kunnen omschrijven wat er allemaal in me omgaat, wat er in zovelen omgaat. Het helpt me te groeien waardoor ik me steeds beter ga voelen. Verwarring, pijn, verdriet, inzichten en liefde. Deze cirkel herhaalt zich en herhaalt zich.
     ___________________________________________________________________

Wij zijn in het proces van het verschuiven van onze werkelijkheid. Wij zeggen "wij", aangezien alle dimensies, werkelijkheden en werelden aan het verschuiven zijn in/naar een hogere frequentie van expressie. Zoals het voor het minste is, is het voor het grootste. Vandaar dat, als de derde/vierde dimensie zichzelf bevrijdt van de ketenen van "een werkelijkheid gebaseerd op illusie" en verschuift in/naar de vijfde dimensie het Licht van de "kosmische waarheid," verschuiven alle dimensies boven de vijfde ook in/naar hun hogere dimensionale expressie.

morning

Om deze verschuiving te maken is er een bevrijding, een loslating, van wat jullie overheersende expressie van zelf geweest is. Dan begint jullie basislijn, de laagste dimensionale expressie van ZELF, diens terugkeer naar jouw hogere expressie van ZELF. In het geval van onze menselijke expressies, zullen de derde/vierde dimensies geleidelijk steeds minder gastvrij worden omdat jullie zullen verschuiven in/naar jullie  5 dimensionale Lichtlichaam.

Je zult gewaarworden dat, net zoals het eens inspanning nam om bewust jouw vijfde dimensionale Lichtlichaam te ervaren, het in toenemende mate moeilijk zal worden om bewust jouw derde/vierde dimensionale fysieke lichaam te ervaren. Je zult ontdekken dat jouw bewustzijn af schijnt te dwalen in/naar wat aanvoelt voor jouw fysieke zelf als een trance-achtige staat.

Echter, deze trance-achtige staat begint zo natuurlijk aan te voelen dat je het niet zult willen verlaten. Het is dan dat je jouw keuze zult moeten confronteren. Welke werkelijkheid wil je dat jouw primaire wereld is, en welke werkelijkheid zal je kiezen om jouw secundaire werkelijkheid te zijn. Het is op dit punt dat de verschuiving zich voor zal beginnen te doen.

Voorheen, moest jij je meditaties en creatieve expressies loslaten zodat je "terug kon keren naar de zaken van jouw echte leven". In dit NU denk je na over dat wat je waargenomen hebt als "slechts jouw verbeelding" en of dat wel of niet jouw echte leven is. In dat geval, zal je jouw lagere frequentie expressie los moeten laten, zodat je in het onvoorwaardelijke Licht en de onvoorwaardelijke liefde van de vijfde dimensie kunt blijven. Sommigen mogen zelfs vragen, "Durf ik te geloven dat het gevoel van mijn "verbeelding" feitelijk mijn 'echte wereld' is?"

"En, als ik die keuze maak en mijn primaire gehechtheid omschakel naar de gevoelens van mijn vijfde dimensionale verbeelding, betekent dat dan dat ik moet 'sterven' voor de fysieke wereld?" wij zullen jullie vraag met een andere vraag beantwoorden.

"Wanneer je in jouw meditatie en/of dromen gaat om jezelf in de 5 dimensionale wereld gewaar te worden, ben je dan in staat om wakker te worden en/of jouw meditatie te beëindigen?" Jouw fysieke werkelijkheid verdwijnt niet als je slaapt of mediteert, noch zal het verdwijnen wanneer jij jouw primaire identiteit overschakelt van het zijn van jouw 3D fysieke zelf naar het zijn van jouw 5D Lichtlichaam ZELF.

Op dezelfde manier, worden onze Lichtwerkers geconfronteerd met de beslissing van "welke werkelijkheid is de echte wereld." Deze vraag ontwikkelt zich uiteindelijk in/naar "welke van de vele dimensies van werkelijkheid kies ik als mijn primaire expressie van ZELF." Toen je koos om jouw huidige fysieke incarnatie binnen te gaan, selecteerde je een fysieke gestalte als jouw primaire expressie van ZELF. Terwijl je nog steeds gedrapeerd bent in dat aardse voertuig, ben je geneigd te geloven dat je alleen de keuzes in die fysieke werkelijkheid tot je beschikking hebt.

Dan, hoewel je in toenemende mate jouw multidimensionale bewustzijn ervaart, kunnen de overblijfselen van jouw driedimensionale denken jou laten geloven dat je alleen levenskeuzes kunt maken die gebaseerd zijn op jouw fysieke wereld. Gelukkig, terwijl je steeds meer excursies maakt in/naar jouw  5 dimensionale bewustzijn, wat wij zien dat velen van jullie aan het doen zijn, begin je jouw driedimensionale denken toe te staan om vervangen te worden met jouw multidimensionale denken.

Jouw multidimensionale denken staat jou toe om jouw derde, vierde en zelfs jouw vijfde dimensionale werkelijkheden gewaar te worden vanuit een hoger perspectief. Vanuit dit uitgebreide gezichtspunt besef je/herinner jij je dat je niet langer meer hoeft te kiezen.
Vanuit het perspectief van jouw aardse voertuig heb je alleen ofwel/of keuzes. Echter, vanuit het perspectief van jouw 5 dimensionale zelf, kan je "beide" of zelfs "alle" mogelijke keuzes kiezen.

Je kunt deze selecties maken omdat je volledig kennis hebt van de ontelbare expressies van jouw ZELF die tegelijkertijd ervaren worden op/in ontelbare dimensies en werkelijkheden. Jouw uitdaging is dat jouw vijfdimensionale Lichtlichaam ZELF jouw driedimensionale ego zelf moet overtuigen om de derde dimensionale illusie van tijd en ruimte "LOS te laten".

Jouw driedimensionale expressie is bang om deze 3D illusies los te laten omdat jij je bewust of onbewust herinnert dat loslaten in vele van jouw driedimensionale levens sterven betekent. Gelukkig, op het "moment" dat je nadenkt over dit concept van 'loslaten" om te ascenderen, is de frequentie van jouw bewustzijn uitgebreid voorbij de illusie van het sterven omdat je bewust de hogere expressies van jouw Multidimensionale ZELF kunt ervaren.

Echter, het is zeer moeilijk om de 3D regel van "één leven per persoon" te doorbreken. Deze regel verklaart verder dat als jij een goed leven leeft je naar de Hemel gaat, maar als je een slecht leven leeft, je naar de Hel gaat. Het probleem met "goed versus slecht" is dat de definitie voor goed en slecht anders zijn in overeenstemming met andere staten van persoonlijk bewustzijn.

Het andere probleem is dat de "staten van bewustzijn" een onbewust concept zijn voor grote aantallen van Gaia's menselijke bewoners. Daarom, valt de verantwoordelijkheid van het uitbreiden van het persoonlijke bewustzijn om het multidimensionale bewustzijn te omvatten op de schouders van de ontwaakte Lichtwerkers.

Wij wensen om jullie allemaal te bedanken voor jullie grote moed en uithoudingsvermogen. Wij komen vandaag naar jullie toe om jullie te vertellen dat het het NU is voor diegenen van jullie die zich verenigd hebben met hun Multidimensionale ZELF om met elkaar te verenigen.

Wij, de leden van de Galactische en Hemelse rijken, werken met onze Aarde-gebonden expressies van ZELF om hen eraan te herinneren dat: "Het is het NU om te verenigen met Gaia en al Haar menselijke of niet-menselijke bewoners die bereid zijn om de illusies en beperkingen van hun driedimensionale voertuig los te laten." Het is alleen jullie GELOOF dat jullie limiteert voor jullie derde dimensionale expressie van ZELF. Wanneer je eenmaal GELOOFT dat je multidimensionaal bent, zal je beginnen te beseffen dat je de ene werkelijkheid niet hoeft te verlaten om een andere werkelijkheid te ervaren.

In feite, in jullie NU, hebben jullie ALLEMAAL de bekwaamheid om tegelijkertijd jullie derde, vierde en vijfde dimensionale werkelijkheden, en daaraan voorbij, te ervaren binnenin het NU van de ENE. Jouw aandacht kalibreren aan het "NU" is jouw uitdaging en jouw geschenk. Om deze verandering in jouw bewustzijn te maken, zal je waarschijnlijk veranderingen moeten maken in jouw derde dimensionale leven. Je zult ontdekken welke veranderingen je moet maken door bewust jouw staat van bewustzijn en jouw "gevoel van zelf" te ervaren, terwijl je door jouw dag heengaat. Je zult snel ontdekken dat jouw gevoel van zelf uitbreidt in/naar de hogere dimensies wanneer je vreedzaam en gecentreerd bent.

Daarom, observeer welke componenten van je leven jouw verontrust maken, geagiteerd en jou uit jouw centrum vandaan trekken. Ook, observeer nauwkeurig jouw leven door 'uit de tijd vandaan te stappen' om waar te nemen hoe jij je HIER EN NU voelt.
Denk eraan om tegen jezelf te zeggen, "Hier en NU maak ik een oprechte afweging van mijn gedachten, emoties en handelingen om te bepalen hoe zij mijn staat van bewustzijn beïnvloeden."

Dan, kies bewust om op jezelf in te checken om waar te nemen,

- Welke gebieden van jouw leven al stromen met jouw 5 dimensionale bewustzijn en

- Welke componenten van jouw leven stevig klem zitten in de fysieke illusies en beperkingen?

Aan het einde van iedere dag of het begin van de volgende dag, kan je:

- De "tijden" observeren waarin je zo verloren raakte in de 3D jij dat jij je zelfs niet eens kon herinneren om bij je ZELF in te checken.

- Maak een notitie van de activiteiten en plichten die jou verstrikten in het derde dimensionale bewustzijn.

- Merk de gebieden van jouw leven op die nog steeds stevig gehecht zijn aan de illusies en beperkingen van de 3D Matrix.

Hoe kan je veranderen waar jij je niet eens bewust van bent? Het antwoord is dat je dat niet kunt. Daarom, als de eerste verkenners om naar jullie Multidimensionale ZELF terug te keren, zullen jullie bewust jullie leven vanuit jullie eigen hogere dimensionale perspectief moeten observeren. Gelukkig, als je een doorgaande wisselwerking met jouw ZELF opent, wordt jouw innerlijke begeleiding voor ascentie geactiveerd. Het is dan dat jij je zult herinneren hoe "de tijd te verlaten". Vrij van de illusie van de tijd, kan je het NU van de ENE binnengaan om bewust jouw alliantie met de Galactische en Hemelse leden van jouw Multidimensionale ZELF gewaar te worden.

Wij zullen terugkeren om meer over het "verlaten van de tijd" met betrekking tot het "leven in het NU" te spreken.

Zegeningen van De Arcturianen
Dr. Suzanne Lie


Bron : Denk met je Hart

Geen opmerkingen:

Een reactie posten