zaterdag 2 augustus 2014

Energie verschuivingen en mentale problemen

Gisteren sprak ik met een vrouw die ik ondersteun over dat haar mind het niet kan bevatten wat er allemaal in haar om gaat nu ze aan het ontwaken is. Ze gaf aan dat ze bang was er aan toe te geven wat er allemaal met haar gebeurde omdat ze niet weer in een neerwaartse spiraal terecht wilde komen net nu het zo goed met haar gaat. De spreidstand waarin ze zich begeeft was een paar maanden geleden mijn realiteit. En je er van afsluiten gaat niet meer. Je wordt, hoe dan ook, naar een andere dimensie gezogen. 
Ik besprak met haar dat het ook erg verwarrend kan zijn. Net nu je door hebt hoe het allemaal werkt in de wereld, je jezelf eindelijk weer terug gevonden hebt, er weer een nieuwe deur open gaat die we de 5e dimensie noemen. En wetende dat als je je hier weer thuis gaat voelen je weer voor een andere te openen deur staat. 

En weer de bevestiging dat we de mensen met een 'storing' anders dienen te benaderen. 
     ___________________________________________________________________ 

Lieve Jennifer: Ik heb twee vriendinnen wiens 19 en 20 jaar oude jongens plots ernstige mentale problemen ervaren. Een neigt tot paranoïde schizofrenie, en de andere heeft ernstige angsten, depressie en mogelijks PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) na een verschrikkelijk hockey-ongeval. Ik vroeg me af of hun problemen er kwamen door de energieverschuivingen die we ervaren, of ze tijdelijk of permanent zijn, of het een symptoom is van tussen werelden te hangen of in twee werelden te leven, en of er iets is dat ze kan doen om hen te helpen, zoals aarden of energiewerk.
 
PTST
Het is vreemd dat ik twee vriendinnen heb die met deze grote problemen en het vooruitzicht van een levenslange zorg voor hun volwassen kinderen te maken hebben. Heb je over dit soort problemen iets gehoord, en wat doen andere mensen daarmee?

Jennifer’s antwoord: Energieverschuivingen kunnen een hele reeks mentale en emotionele problemen meebrengen, die variëren van mild tot ernstig. Soms zijn deze aandoeningen tijdelijk, en duren ze een dag of enkele weken, maar soms kunnen ze permanent zijn, als de persoon niet weet hoe ze op te lossen. Mensen die gevoelig zijn aan dit soort aandoeningen kunnen zich slechter voelen bij grote energiedownloads, er is dan een alarmerende toename van aandoeningen van hoofd en hersenen, en sommigen die niet goed geaard zijn, voelen dat ze zich in een heel angstwekkende ruimte tussen twee werelden bevinden. Ik spreek niet als een psycholoog of professionele mentale gezondheids-werker, maar als iemand die heel bewust is van hoe energie werkt, van de concepten van integratie en aflijning, multidimensionaliteit en het gebrek aan erkenning van enige verbinding tussen de mind en energiefrequenties en vibraties door mentale gezondheidswerkers.

Het lichaam wordt sterk beïnvloed door energieverschuivingen, en dat op alle levels, fysiek, emotioneel en mentaal, tot op cellulair, atomair en subatomair level. Elk deel van het lichaam werkt met energie – het hart is bijvoorbeeld aangedreven door elektriciteit. Dokters weten dat een hart heropgestart kan worden door elektrische schokken, maar houden geen rekening met het feit dat de energie om ons heen ook een invloed op het lichaam heeft. De mind wordt verondersteld in het brein te zitten, maar eigenlijk maakt die deel uit van het hele lichaam, elke cel maakt deel uit van de mind. Wanneer de energie om ons heen verandert, verschuift de mind in het lichaam ook, of probeert hij af te lijnen op de verschuiving vanuit zijn 3D-perspectief, zich vastklampend aan de realiteit die hij kent, en intussen een poging doend om een idee te krijgen over de nieuwe realiteit waar hij zich van bewust is, maar niet zeker is hoe daarmee om te gaan.

Onevenwicht vindt plaats wanneer de mind niet in staat is af te lijnen op de nieuwe energiefrequenties en in plaats daarvan probeert weerstand te bieden eraan. Dan is de mind gesplitst tussen de bestaande realiteit en een nieuwe, en dit creëert het gevoel van ‘tussen twee werelden’ te hangen. Maar omdat een deel van de filters, die de mind niet toestaan actief in de spirituele wereld te kijken, voor een stuk verdwenen zijn, hoort de persoon echt stemmen en ziet hij dingen die voor het oog niet zichtbaar zijn. Dat is één manier waarop schizofrenie zich manifesteert.
 

Een posttraumatische stressstoornis (PTSS) wordt volgens wetenschappers veroorzaakt door een verkeerde geheugenwerking. Een wezenlijke eigenschap van het geheugen is dat het informatie kan vergeten die niet langer relevant is.
Hoofd- en hersen-aandoeningen zijn vrij normaal bij deze energieverschuivingen. Op fysiek level kunnen ze veroorzaakt zijn door ongevallen die gebeuren wanneer onze diepte-perceptie verhoogd is, door het veranderen van de verbinding van de mind met de fysieke wereld. Heb je gemerkt dat je meer strompelt en valt wanneer er grote energieverschuivingen en/of downloads zijn? Dat is omdat de ruimtelijke relatie van de mind met het fysieke, verandert wanneer hij zich bewust wordt van nieuwe dimensies die met onze ogen niet gezien kunnen worden. De mind weet niet wat te doen met deze nieuwe realiteiten, dus probeert hij ze te integreren met wat hij kent, of ontkent hij ze, ook al kan hij dat niet lang volhouden.

Het resultaat van hersenaandoeningen en mentaal onevenwicht kan wel ernstig zijn, maar ze doen zich ook voor wanneer het brein zich probeert aan te passen aan nieuwe energiefrequenties, maar daar geen referentiepunt voor heeft. Soms blokkeert het brein, zoals bij een traumatische verwonding, en ook al verwerkt de persoon dan energie, toch is zijn bewustzijn niet langer fysiek aanwezig. Soms probeert de mind normaal te werken, en gebruikt hij zijn gekende referentiepunten voor de nieuwe dimensies en energieën, dus ‘hoort hij stemmen’, of ziet hij beelden die geen deel uitmaken van de fysieke realiteit maar in energetische ruimte wel bestaan. De persoon die dit ervaart zit echt vast tussen dimensies of werelden. Er is geen terugkeer mogelijk, want hun bewustzijn staat deels open voor nieuwe dimensies, maar zonder enig energiewerk of behandeling, kunnen ze deze energie niet ten volle integreren in hun lichaam/mind-realiteit, dus worden ze wel ‘gek’ en waanzinnig genoemd, maar zijn ze gewoon niet in staat ten volle afgelijnd te zijn in enige realiteit en maken ze deel uit van verschillende realiteiten.

 
water-vrouw 
Dit wordt iets dat steeds meer gebeurt, zeker nu we meer en hogere energiefrequenties en downloads verwerken. Dat is waarom het zo belangrijk is om geaard te blijven en in de flow van energie te blijven, in plaats van er weerstand aan te bieden. Als behandeling kunnen verschillende soorten energiewerk dat focust op het opnieuw balans brengen en hercalibreren van energie nuttig zijn, ook acupunctuur, kristalwerk, gronden, uitbreiden, aflijnen en centeren, afhankelijk van de persoon en zijn behoeften. Technologieën die energiefrequenties meten en energielevels kunnen verfijnen en aanpassen kunnen ook hun nut hebben. Er is op dit moment niet genoeg onderzoek gedaan hiernaar, maar ik weet dat dit zal werken. Voor jullie vriendinnen en hun kinderen zijn er behandelingen beschikbaar, maar ze zijn niet mainstream, en indien ze bereid zijn ze te proberen, kunnen ze de steun, healing en terugkeer naar het normale bereiken die ze zoeken.

Jennifer Hoffman

Vertaling: Fran Tielemans

Geen opmerkingen:

Een reactie posten