maandag 28 juli 2014

Voet bij stuk

Dierbaren, De druk binnenin neemt toe terwijl de energie vanuit de kosmos intensiveert. De activiteit van zuivering intensiveert in alle kwartieren van het leven. Er is geen ontsnapping voor alles en iedereen op het aardse vlak. Allen zijn als één in het oog van de kosmische storm die doorheen passeert. De energie teergevoeligen onder jullie zullen zichzelf gewaarworden naar de volgende stap van hun reis te gaan op prachtige en onverwachte manieren. Met een onverwachtsheid welke opzienbarend is, zullen jullie jezelf gewaarworden in een gezegende ruimte terwijl jullie de naar verlangde vrede/vreedzaamheid binnenin vinden.
 
Terwijl deze uitlijning en herijking wederom plaatsvinden, gaan jullie een nieuwe fase van genezing binnen binnenin jullie menselijke opererende systeem. De genezing zal waarneembaar zijn in jullie dagelijkse leven terwijl jullie bezig zijn met jullie taken. Er zal meer energie door jullie heen stromen en jullie zullen de energie hebben om alles te creëren dat jullie in jullie levens wensen. Jullie bekwaamheid om gefocust te blijven op jullie doelen zal een duidelijke verbetering laten zien.

Voor elke en iedere ziel op de planeet zal een kiezen van de kruispunten doorgaan er te zijn en het kan voor velen moeilijk zijn als de tweedracht binnen families en vriendschappen doorgaan zich voor te doen. Heel vaak, zijn deze onenigheden tijdelijk als diegenen die verward zijn over wat er zich voordoet of die zich totaal onbewust ervan zijn in afkeuring weggaan van de ontwaakten. Houd voet bij stuk en blijf gecentreerd in jouw eigen waarheid. Ieder persoon op de Aarde is te allen tijde verantwoordelijk voor diens eigen keuzes en beslissingen en moet de consequenties accepteren die als een resultaat gebeuren. Diegenen die anderen kwetsen of schade berokkenen zullen gewaarworden dat de energie op talrijke manieren naar hen terugkomt dat erop toe zal zien dat zij binnenin zichzelf op een duidelijke en oprechte manier moeten kijken totdat zij begrijpen dat de energie die zij uitgeven in/naar het Universum in gelijke afmeting naar hen terugkomt, ongeacht of het positief of negatief is.

In vroeger tijden nam het deze energie enige tijd, soms jaren, om te manifesteren in een persoon diens leven, maar wat er zich nu begint voor te doen met meer snelheid is de manifestatie van de gefocuste gedachte. Dus het is wijs om gedisciplineerd te worden in jullie gedachteprocessen zodat alleen het goede naar jullie toe zal komen. Wanneer je terugkerende gedachten opmerkt die ervoor zorgen dat jij je ongelukkig en verdrietig voelt, laat hen wegvallen en vervang hen onmiddellijk met bekrachtigende gedachten of ideeën. Als je dit regelmatig beoefent, zal het leven een toegevoegde opluistering aannemen, terwijl je het leven begint te zien door de lens van vreugde, schoonheid en tevredenheid. Mensen overal zullen beginnen dingen voor anderen te doen eenvoudigweg voor het plezier van het vreugde brengen naar anderen. Er zullen spontane en willekeurige handelingen van vriendelijkheid zijn welke over de gehele planeet heen zullen floreren. De spirit, energie en kracht van Liefde zal de harten en geesten van veel mensen optillen als zij deze golven van Liefde de atmosfeer binnen voelen komen, in/naar en vanuit de ware Aarde zelf.

De nu spartelende en chaotische schaduwenergie zal zowel binnenin ieder persoon als binnenin de externe wereld in het dagelijkse leven gebalanceerd worden. Ieder persoon zal in diens geestesoog zien, de uitkomsten van iedere energie invoer die zij kiezen te maken en zullen in staat zijn om ogenblikkelijk iedere actie, gedachte of gedrag te corrigeren die hen een ongelukkige ervaring zou kunnen brengen. Terwijl dit verder gaat, vindt het meesterschap van het zelf op alle niveaus van het zijn/bestaan plaats en opent de weg voor de verdere downloading van iemands hogere essentie in/naar het fysieke menselijke opererende systeem. Meer verlichte wezens die op de planeet wandelen brengt een meer verlichte maatschappij en beschaving. Dit is al aan het plaatsvinden en zal alleen sterker groeien als ieder persoon diens hogere essentie, de hogere aspecten van hun ziel binnen brengt.

Liefde is de grootste kracht in het Universum en deze kracht zal diens effect binnenin en op de planeet hebben. Het ongeziene zal zichtbaar worden en zal een nieuw uitzicht van ervaring en zintuiglijke verrukking openen voor allen die dit frequentieniveau bereikt hebben. Als meer mensen dit niveau bereiken, plaveit het de weg en maakt het voor anderen gemakkelijker om naar grotere niveaus van bewustzijn en begrip op te stijgen. Het gouden Tijdperk van Terra zal in glorie en majesteitelijkheid herinnerd en geleefd opkomen.
Bron : Denk met je Hart

Geen opmerkingen:

Een reactie posten