maandag 28 juli 2014

Je leven scheppen van binnen uit.

Zoals de meesters ons gedurende eeuwen aangeleerd hebben: Je “uiterlijke” leven is een weerspiegeling van je “innerlijke” leven. Alhoewel velen van ons dit inzicht gehoord hebben, vergeten we het nog altijd te associëren met onze dagelijkse levens. We richten dikwijls onze concentratie om te proberen een nieuwe auto, huis, meer koopjes en geld te creëren, zonder ooit te denken aan het feit dat ons “uiterlijke” leven een weerspiegeling is van ons “innerlijke” leven. Ons concentreren op het creëren van deze dingen in ons uiterlijke leven is gewoonlijk niet de meest effectieve manier om ze te creëren.
 
Ons concentreren op “binnenin” kan deze “dingen” veel gemakkelijker creëren. Als we alle materiële dingen die we verlangen willen creëren, moeten we ons richten op de “innerlijke” staat van geest die het “uiterlijke” creëert. We moeten ons richten op meer “overvloed”.
Hoe doen we dat? Voor het herkennen en concentreren op de overvloed die we reeds hebben! Als je niet denkt dat je in overvloed leeft, denk dan nog maar eens na. Kijk naar je leven door “overvloed” gekleurde glazen. Herken echt alle kanten van je leven, en dingen in je leven die voorbij alles zijn wat je nodig hebt.

Alles wat je echt nodig hebt om te leven is lucht, voedsel, water en beschutting. Al wat meer is, is de saus. Overvloed! Maak een lijst van al deze mensen en dingen. Concentreer je elke dag op die lijst in een ware staat van waardering en zie hoe het zich uitbreidt en creëer alles wat je verlangt.

Als je meer succes wenst, richt je dan op alle dingen waar je reeds succesvol bent.
Als je meer liefde wenst, concentreer je dan op de mensen die reeds om je geven en op de overvloed van liefde die je te geven hebt aan anderen.
Als je een grotere gezondheid wenst, concentreer je dan op alle punten waarop je gezond bent, enzovoorts.

Het Universum reageert op onze algemene “staat van geest.” Als onze algemene staat van geest altijd in een staat van “willen” is, dan is dat wat we verkrijgen. Als onze algemene staat van geest gewoonlijk in een staat van “dankbaarheid” is, dan krijgen we meer waar we dankbaar voor zijn. Dat betekent niet dat je geen verlangens meer kan hebben. Het betekent enkel dat je er niet aan ergert.
Als je een verlangen hebt, vraag jezelf dan af wat de “echte” reden is voor dit verlangen. Wat is je motief? Concentreer je op het creëren van meer van dat motief door dat wat je reeds in je leven hebt, te waarderen.

Gedurende jaren is ons verteld geworden om onze verbeelding en daden te richten op de “dingen” die we wensen, maar het is veel gemakkelijker en productiever om te richten op het creëren van de “staat van geest” die spontaan de “dingen in onze levens creëert.
Het is veel gemakkelijker om te zorgen voor innerlijke veranderingen omdat we handelen met een aspect van het universum dat we volledig onder controle kunnen hebben. We kunnen niet altijd ons uiterlijke Universum controleren, maar we kunnen altijd, met een beetje moeite ons innerlijk Universum controleren. Daar onze uiterlijke wereld een weerspiegeling is van ons innerlijke wereld, is dat heel gunstig.
 
Michaël Carpenter


Bron : Nieuwetijdskind

Geen opmerkingen:

Een reactie posten